Skip to main content

FIAT JUSTITIA RUAT CGELUM." Y BEDYDDIWR, SEF CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFREDINOL. Cyf. XVIII.] AWST, 1859. [Peis 4c. C-Z-NJSWT8IM.J>. TRAETHODAU, &c. Nerth Llefeiniol yr Efengyl............... 225 YrUn Peehod.................................. 230 Dienyddiad ................................... 233 Cenhadiaeth Llydaw........................ 239 Fy Hen Frodyr Dafydd a Robert o 'Dreffynnon................................. 240 Cristion y Testament Newydd......... 241 HANESION CREFYDDOL. Jamaiea—Dinystr y Capel yn An- noto Bay, drwy Dân.................. 246 CymdeithaS Genhadol Gartrefol y Bedyddwyr yn Morganwg ......... 246 Cymmanfaoedd:— Swydd Fynwy.............................. 247 Swỳdd Forganwg ........................ 248 Llanuwehllyn.............................. 249 Middlesbro' .............;................... 250 Oyfarfodydâ Slynyddol:— Glyndyfrdwy ..................•........... 250 Cynwyd....................................... 250 Canton, Caerdydd........................ 250 Treffynon.................................... 250 Beulah, Dowlais........................... 251 Maesteg....................................... 251 OyfarfodMisol .•— Cyfarfod Misol Dosparth Deheuol Sir Gaerfyrddin ....................... 251 Cylchwyl Flynyddol Carmel, Troedy- rbiw........................................... 251 Nantyglo'....................................... 251 Soar, Líahflhangel Nantbran............ 251 Agoriad Capel y Groesgoch............... 252 Itamoth, Hirwaun........................... 252 Dosparth ya Ysgol Sabbothol :— At y Ieuainc................................. 252 BEDTDDIADAtJ î— Penpi}'sc .................................... 253 Bethel, Capel Isaf......................... 253 Llancarfan................................. 253 Paran, Melinyfanddu..................... 253 Twyngwyn ................................. 253 Salem, Pantycelyn........................ 253 Elim, Penydaren ....................... 25S Betblehem, Llanelli ..................... 253 Smyrna, Porthyrhyd..................... 253 "Waunelynda................................. 253 Beulah, Dowlais........................... 253 Hengoed .................................... 253 Nebo, Glyn Ebwy........................253 Cwmdu....................................... 253 Felinganol....................................253 Tyddewi.................................... 253 Sion, Ehydwen ........................... 253 Aberduar .................................... £53 Eglwys Newydd y West End, Llun- dain.......................................... 253 Gerazim, ger Blaenywaun ............ 253 Blaenywaun................................. 253 Cainewydd................................. 254 Aherteifl....................................."' 254 Cilgerran.................................... 254 Llangloffan ................................. 254 MABWGOFION. Y Parch. John Owen, Castellnewydd Emlyn ....................................... 254 Y Parch. William Eichards, ............254 HANESION GWLADOL. YSenedd....................................... 254 HANESION TRAMOR. Y Rbyfel yn yr Eidal........................ 255 Manion.........................."*.............. 256 -CAERDYDD: ARefiAFFWY» A CHYHOEDDWYD GAN WILLIAM JONES, -. HEOL DTJC,