Skip to main content

'FIAT JUSTITIA RUAT CCELUM." YBEDYDLWR, SEF CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFREDINOL. Oyf. XVII.] RHAGFYR, 1858. [Pris 4c. CTIÍHWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Dienyddiad .................................... 353 YDrindod...................................... 359 Rhufain.......................................... 363 Grym Duwioldeb Ymarferol ............ 866 ADOLYGIAD Y WASG. Llyfr Hymnau yr Ysgol Sabbothol ... 368 Y Bedydẅwyr a'r, Fibl Gymdeithas ... 369 ATÈBION A GOFYNIADAU. Atebion..........................................369 Gofyniadau.................................... 369 ,Dyqhymyg....................................369 BARDDONIAETH. Gwaedyr-Oen..................••.........^.370 YBibl.......................................... 370 Annerchiad i'r Ieuenctyd........: _....... 370 EnglynìCaradawe........................... 370 Englyn i'r Ddioden......................> 370 HANÊSION GREFYDDOL. T OenhaSäeth:— Affrica....................................... 371 Awstralia................................... -878 Cŷfarfodydd Chnóafterol :-*- Morganwg ..........................'.......' 373 Mynwy ....„.,...;,.......... (.............374 Doeparthlsaf yjrHen Gymmanfa.,. 374 Cyfarfoäydd Msol:— BroMorganwg........................... 374 Gorllewin Morganwg...............;;. 374 FenueL Cemaes ....,.....,..............;. 877; Sefydliad Gweinidog\.7...:.„'.,............ 874 Ad-agoriád Elim, Penydaren,.........;..- 375 Ad-agoriad Soar, Graigarw ............ 375 Ad-agoriad Capel Paran ..................875 Ad-agoriad Sardis, Llangynidr ......... 375 Galwad i Lanwenarth ...'.................. 376 Symudiad Gweinidog „.............. ... 876 Y Parch. D. Ëvans, Dudley.:.....376 Cylchwyl Ystrad Dyfodog .......... 576 Darlith yn Treffynon................ t. 377 Capel Nèwydd Llydaw....... 377 Bedyddiadau ;— '■• Trefdraeth...............;.;...;........... 377 Bethel, BagülJ, ....,....................:. 377 Cwmbach....................:.'..'....:....... 377 Elim, Pendaren ..:........................ 878 Blaenywaun................................. 378 Gerazim, Canghen o Blaenywaun... 378 Sion, Tondu................................. 378 Nebo, Glvn Ebwy .:...................... 378 Troedyrhiw................................. 378 Tongwynlas................................. 378 MARWGOFION. LewisMorgans............................. 378 HANESION GWLADOL. Y Byd Dinasáidd........................... 379 Rheithchwiliadau Cymru.................. 380 Prawf am Lofruddiaeth yn TTsgotland 381 Damwain DdychryhJlÿd mewn Pwll . Glo............................................. 381 Damwain Alarus.............................. 381 Cofádaü i'r Parch. Matthew Henry... 381 - IIANESION TRAMOR. ' India.......................................;».... 881 Rwssia ......................................... 382 Piuodas ..............*..................',...... 582 Marwolaethau.............................. 382 Oynnwysiad y Gyfrol...................:. 882 CAERDYDP: .V ARGftAŴWYD^ A 'eH^HOEDDẄÝD QAN .WHtì>jff; J^^ ~ "•. HEOL DÜC.