Skip to main content

FÍAT JUS UAT CCELUM." JffESIOBf CYFFEEDINGL, Cyf. XVII.] MEDI, 1858. [Pet 8 4c. Hawlü Gvfi< Eglwr GOHEBIAETHAU. At Egìwysi v Bedyddwy r......... Addoldy * Llydaw.................,.., BAÎtDDONIAETH. T Byd y n myn*d heibio............ ìqq i'r Parch. N. Thoma mar Faner Hedáwch... a i Dr. Carne...... ..... Lh'wo'draeth Duw............"...... ION CREFYDD DOSPARTI Bedydbiádav Chwarîerûl .-— Ägoriàd Betaania, Cwrut Ovlchwvl v Felinfocl..... Troedvrhiw................ íol :— 'Mèmhù Troedyrhiw..................... Sion, Rhandirniwyn ......... Gwmaraaa, ger Aberdâr ... MARWGOFION. HANESION GWLADOL. Y Bycî Eelwysig......................... 280 231 283 293 283 283 283 283 283 283 283 284 283 284 284 2S4 Yr Iuddewon yn Blino Dysg-« yl am •< Messiah........................... . 286 YWaldenriaid..................... . 286 Dirprw-vw vr Addysg............ . m Pris Caethion..................... . 286 Crvtìdion enwo2 .......;........., . 288 Y Sabboth yn vr Almaen...... . 286 Prîa Eistedcíle yn ÿ Senedd... . 286 Y Pellebvr Tanforawì ......,.. 287 Llae'th v Fuweh ................. . 287 Tàn Dinystriol vn Sẅÿddfa'r "Sun" 287 YmòSodiad Ffyrnig ............ . 287 At Feìrdd Cymru ..-............. 287 HANESION TRAMOB. Ináia.............;................... 287 Twrci................................. . 387 Piuodas............................. . 2S7 Maîuojî ,..,..,,.,.................... 288 CAERDYDD: ARGEAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN WILLIAM JONES, HEOL DUC,