Skip to main content

wr --------.-----,----__-------------,-------,---_ "FIAT JÜSTITIA RUAT CCELÜM.' Y BEDYDDIWR, SEP CYFBWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFREDINOL. Ctp. XVII.] AWST, 1853. [Pbis 4c. CYIÎIÍWTSÎAD, TRAETHODAU, &c. Y Parch. Isaac Jones........................225 Y Greadigaeth yn datgan Gogoniant Duw........................................... 228 Cospedigaeth y Groes........................231 Dydd Croeshoeliad Crist .................. 283 Gair o Rybyddi Wŷr Ieuainc............ 234 Darnau Detholedig...............:........... 235 GOHEBIAETHAU. Gwirionedd gwerth i'w wybod..........238 Hysbysiaethi'r Eglwysi...................238 Marwolaeth Cymdeithas yr Hen "Wein- idogion.................................:......289 At Aelodau Pwyllgor Eisteddfod Caer- dydd..............................:............239 ATEBION A GOFYNIADAÜ. Atebion..........................................240 Gofyniadau ....................................242 Dehongliad.....................................242 BARDDONIAETH. Y Gwanwyn...............................;.... 243 Ysbrydyr Ystorm.......,...................243 Englyn 1 Efeüliaid y Parch. J. Emlyn Jones...........................................243 Pedwar Englyn o Glod i Foneddigesau Morganwg...................................243 HANESION CBEFYDDOL. Y Genhadaeth:— India Orllewinol...........................244 Casgliadau at Addoldy Liydaw.......... 245 Cyfarfod Blynyddol;— Penuel, Pentyrch.........................245 Oyfarfod Ghwarterol:— Siroedd Abertein a Phenfro............245 Ordeiniad a Sefydliad Gweinidog.......245 Ordeiniad Gweinidogyn Cefnmawr.... 246 Ordeiniad Gweinidog yn Cefnbychan.. 246 Urddiad Gweinidog yn Llanuwchllyn.. 246 Agoriad Capel Newydd yn Llandudno. 246 Darlith yn Foshole, ger Abertawe......247 Dospabth tä Ysool Sabbothol :— Pwnc Byr«r y Bibl.......................247 Bedtddiadau :— Horeb, Blaenáfòn.........................248 Cefnmawr.................................... 248 GlanyfFery....................................248 Cainewydd..................................248 Llancarfan...................................248 Nebo, Penycae..............................248 Blaenyffos....................................248 Pentyrch...................................... 248 MARWGOFION. Mrs. Wüliams.................................248 Jane John.......................................249 WilliamPierce.................................250 Y Parch. James Evans..................... 250 HANE8ION GWLADOL. Y Byd Dihasaidd.............................251 Mr. Spurgeon yn Ngerddi Surrey......252 Cenhadon Newyddion.......................252 Dadguddiad Llofruddiaeth a gyfiawn- wyd ddeuddeg mlynedd yn ol.........252 Mr. llussell, Gohebydd y Times, yn India........................................... 252 Gwledd Iforaidd..............................252 Cychwyniad Catrodau i Ihdia............252 Dallbleidiaeth..................................253 Cerbydres wedi ei tharaw â Mellten... 253 Y Wibseren o'r diwedd.....................253 Y Ffordd i lonyddu Cynnulleidfa.......253 Y Tywydd.......................................253 IIANESION TRAMOR. Ffrainc...........................................254 Rwssia...........................................; 255 India ..............................................255 Päiodasaü......*..............................255 Marwolaethau.............................. 255 Maniok.......................................... 256 CAERDYDD: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN WHLIAM J0NB8, HEOL DUC,