Skip to main content

FIAT JUSTITIA RUAT CCELÙM." Y BEDYDDIWR SEF CYFBWNG GWYBODAETH AC HANESION CYEFREDDÍOL. Cyf. XVII.] MAI, 1858. [Pris 4c. CÎSWW7SUD. TRAETHODAU, &c. Hanes a Dylanwad Crefydd ar Gymru 12 Y Grefydd angeürheidiol arDdyn...... 134 Cỳmlielliad annogaetbol i ddysgu ...... 135 Tystiolaeth Amgylchiadol ............... 136 Cenhadaeth Llydaw ............:........... 139 Dyn yn Urddasol yn ngolwg Duw ... 139 Pedr yn canlyn ö Hirbell.....___...... 141 Y diweddar Joseph Bowen, Aberteifi 142 \ GOHEBIAETHAU. , Bedydd Babanod yn y Ffos............... 143 Llyfrau Hymnau Rhad:.................... 144 Cymry Llundain.............................. 145 ATEBION A GOFYNIADAU. . Gofyniadau.................................... 145 Dehongliadau.................................146 Dychymyg.................................... 146 BARDDONIAETH. Cân ö Glod i Mr. H. Gethin .............. 147 Pennillionar Ddirwest.....................147 Gorphenwyd................................. 147 HANESION CREFYDDOL. Y Genhcutaeth :— Helaethiad y Genhadaeth Indiaidd 148 Cyfarfod Chwarterol:— Cwmbach....................................149 Cyfarfod Misol:— Bro Morganwg........................... 149 Cyfarfod Cenhadol Ramoth............... 149 Ymadawiad ỳ Parcb. William Lewis o'r Felinganol,............................142 Treffynon, Llwyddiant Crefydd......... 149 Dospasth yr Ysgol Saubothol :— : Gwers ar Greadigaeth y Byd......... 150 Cydweli a Glanyferi..................... 151 Tremarchog, Dyfed..................... 151 Bethel, Glanymör, Llanelü.......,..:. 152 Bedyddiadatj :— Bethania, Clydach.................,..... 152 Llahgynidr.................................152 Moorflelds, IJundain.....................152 Aberdulais ...........;..................... 152 Troedyrhiw................................ 152 Cydweü....................................... 152 Caersalem Newydd......................;. 152 Carmel, Pontlliw...........................152 Nebo, Pcnycae.............................. 153 •Porthydwfr, Aberhonddu............ 153 MARWGOFION. Mrs. W. Jones................................. 153 Mrs. Catherine Rees........................ 153 Mrs. Jeremiah................................. 153 WilliamBevan................................. 154 TimothyThomas.............................. 154 HANESION GWLADOL. Y Byd Dinasáidd.........................:.. 154 Tân dychrynllydynLlundain............ 155 Gwyl Ddirwestol yn Ystradgynlais ... 156 Yr " ünivers," a Mr. Spurgeon ...... 156 Llofruddiaethau Dychrvnllyd............ 156 DeddfMaine.................................. 156 Hela Morwr.................................... 156 Palmerstoni Ffrainc........................ 156 M. Thiersa'r Ymherawdwr............... 156 Y Cartrefluoedd.............................. 156 YPabDruan................................. 156 Yr Arglwyddes Inglis..................... 157 Digon o Wragedd ........................... 157 Bedydd Esgob Tywysóg Cymru......... 157 CofyLlew.................................... 1*7 Troad y Byrddau........................... 157 Rwssia a'i Chaethion........................ 158 Mr. Spnrgeon ..........:...................... 158 HANESION TRAMOR. India .................................."...........157 America.......................................... 158 Manion...........i..............................160 CAERDYDD: . ARGRAFFWTD A CHYHÓEDDWYD GAN WILUAM JONES, HEOL DUC,