Skip to main content

SEF CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFREDINOL. Cyf. XVI.] RHAGFYR, 1857. [Pris 4c. CtKHWVSIÀIÌ. TRAETIIODAU, &c. Bywyd Duwiol mewn Proffeswyr yn angenrheidiol mewn trefn i Gynnydd a Llwyddiant ein Heglwysi ............ 353 Dvledsẁvdd yBedyddwyr.................. 356 Sỳiwadaù ar Mare x. H................... 358 GOHEBIAF.THAr :— Ýehydig o Nodiaduu ar Bwnc y Cym- urideb, mewn fi'ordd o Adolygiud ar y ddadl vn y 33 edyddiwr ......... "><i2 Tlionias l)av'ies," Siloa, Llîmelly, vn erbyn Bedydd.............................. 367 BARDDONIAETH. Priodasgerdd v Parch. 3. D. Thomas, Feliníoel ...."................................... 371 DwysFyfyrdod................................. 371 HANESION CREFYDDOL. Y Genhadaeth, India ....................... 372 Cymdeithas Genhadol Gartrefol y Bed- yddwyr ....................................... 375 Hanes Sefyüfa a Gweithrediadau y Gymdeithas..................................". 375 Cyfaríod Blj-nvddol Athol Street, Llyn- lleifiad ......'.................................... 376 Cyfarfod Chwarterol yrHen Gymmanfa 376 Cyfarfod Chwarterol Morganwg ......... 376 Cyfarfod Chwarterol Mynwy ............ 377 CyfarfodChwarterolLlanfaif,Caereinon 377 Cyfarfod Misol Bro Morganwg............ 377 Cyfarfod Misol Dosparth Deheuol Sir Gaerfyrddin ................................. 377 Jubili Ainon, Tongwynlas .................. 378 Corffoliad Eglwys yn Dowlais ............ 378 CyfarfodPiegethu yn Ninas Conway ... 378 Cyfarfod Pregethu yn Roe Wen, ......... 378 Anrhegu Gweinidog........................... 378 Marwoofioîí :— John Thomas................................. 378 Mr. Edmund George ..................... 379 Dáfydd Jones, Aberarad.................. 380 Bkjjyddiauai; :— Lîaricarfan .................................... 381 New Wells.................................... 381 Eerry.......................................... 381 Glanwddan.................................... 381 Llandilo Fawr .............................. 381 Heol y Prior, Caerfyrddin............... 381 Tabernacl, etto ..................... 381 Llandudno .................................... 381 Cwmbach....................................... 381 Brynibo ....................................... 381 HANESION GWLADOL. Cyflwr Arianol y Wlad ..................... 381 DienyddiadT. R. Davies..................... 381 Dr. LWingstone................................. 382 Morlil wedi tirio ger Scarborough ...... 382 Damwain.......................................... 382 YMerched....................................... 382 Marwolaeth y Cadfridog Cavaignac...... 382 Hofruddiaeth.................................... 382 Tân ................................................ 382 Awstria a'i Byddin ........................... 382 Colofn í Luttíer................................. 382 Cynnwysiad y Gyfrol ...................... . 382 Hanesion Tramor ar yr Amlen CAERDYDD: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN WILUAH JONEg, HEOL DVC.