Skip to main content

SEF CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFREDINOL. Cyf. XVI.] GORPHENAF, 1857. [Pris 4c. cynrwwTSiAD. TRAETHODAU, &c. Y Dylif, ei helaethrwydd, a'i goffadwr- iaèthau ................'........................ 193 Geni o Ddwfr a Geni o'r Ysbryd......... 199 Gwerthfawredd Enaid Anfarwol ........ 197 GoHEBIAETHAI' :— Pwnc y Tafamau Agor ................... 203 Oyd-oddefgarwch yn mhlitli Cristion- 'ogion...............'........................... 207 Pwnc v Cvinundeb ........................ 20H Cyinmanfà Llynlleifìad .................. 209 Atebion .......................................... 209 GoFY.MADAU ................................... 210 Cyfarfod Chwarterol Sir Gaeríyrddin ... 214 < yíarfod Chwarterol Cwmbach .......... 215 Sefydliad Gweinidog ......................... 215 Ordeiniad Gweinidog........................ 2îâ Ymadawiad v Parcli. B. Watlîins á Threforris .'................................... 210 Anrhegu Gweinidog........................... 210 Agoriad Capel l'enuel, Pentyrch ...... 210 Marwoofion :— Owen Williams ............................. 217 Walter Lewis.............................. 217 Mary Phillips............................. 217 V\rilíiam Robatlion........................... 218 Thomas Jones............................... 218 Bedyddiadau ............................ 218, .219 BARDDONIAETH. Dyfodiad yr Haf............................... 211 Fv Nhad à'm Mam ........................... 211 Y Storom.......................................... 211 Maria'rLili ..................................... 211 Buddygoliaeth y Grog........................ 212 Penniìlion ........................................ 212 FyAnwylFam ................................. 212 HANESION CREFYDDOL. ÿ Cymmanfa Morganwg........................ 213 f> Cymmanfa Ceredigion........................ 214 Cyfarfod Blvnyddol Treffvnon ............ 214 Cyfarfod Blynyddol Axtyn, Swydd Fflint............. . " '214 HANESION GWLADOL. Y Bvd Dinasaidd .............................. 220 Eglẁysi Haiarn................................. 220 Trauí ar Wîn yn ein Meddvgdai.......... 220 Amgylchiad Gofidus........."................. 220 Traul Cynhaliaeth v Tlodion vn Mhrv- dain................."..............'...........'... 220 Y " Great Eastern ".......................... 221 Cyfraith Maine ................................. 221 CỲmro yn cael ei dwyùo.................... 222 Eisteddfodlforaidd.!.......................... 222 Croes Urdd Dewrder ........................ 223 Llofruddiad Mr. Little........................ 223 Teamor ......................................... 223 Mamo:.- ........................................ 224 CAERDYDD: ARGRAFFWYD A CHYHOBDDWYD GAN WILMAM JONES, HEOL DÜC.