Skip to main content

SEF CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFREDINOL. , Cye. XVI.] MEHEFIN, 1857. [Pris 4c. CYsrisrWTSiÄD. TRAETHODAU, &c. Y Dýlif, eiHelaethrwvdd, a'i Goffadwr- iaethau......................................... 161 Toyrnasiad Seiomon........................... 164. Hanes Eudoxus a Leontine................. 168 Ymweliad â Gogledd Lloegr............... 169 GOHEBIAETHAU :— Cyinniundeb Rhydd........................ 170 Addoldy y Bedyddwyr, Llarrhaiadr yn Moehnant, Sir Dinbychtì, ....... 172 AtEglwysi yBedyddwyrýnî-.ghymru 172 Neithiorau.............................'....... 174 Atebion a Gofyniadau :— Atebion.......................................... 175 Gofyniadau.................................... 176 BARDDONIAETH. YBardd ........................................... 177 Pennülion ....................................... 177 Croesawiartìlaf................................. 177 Y Teulu DcdwTdd.............................. 178 Y Paieh. H. TÌiomas ........................ 178 Euglyn............................................ 178 HANESION CREFYDDOL. YGenhadaeth ................................. 1"9 Casgliadau at Gapel Gelligaer ............ 179 Trrsorfa vr Hen Weinidogion ............ 179 Cv'farfod Chwarterol Morganwg ......... 180 Cỳmdeithfcs Genhadol y Bedyddwyr yn Morganwg .................................... 182 Cyfarfod Blynyddol y Fibl Gymdeithas. 182 Cyfarfod Blynyddol Fflint .................. 185 Cyfarfod Chwarterol Dosparth Isaf yr Hen Gymaofa................................. 183 Cyfarfod Trimisol Mynwy.................. 183 Cyfarfod Misol Bro Morganwg............ 183 Cyfarfod MisolDosparth DeheuolSwydd Gaerfyrddin ................................. 183 Anrhegu Gweinidog........................... 184 Soar, Graigarw................................. 184 Ystalyfera a'r "MaineLaw" ............184 Dosbahth yn Ygooii Sabbothoi, j— Llysfaen ................Ŵ:................... 184 Ymweliad Wyres o îsgol Sabbothol â'iMamgu ..........A..................... 185 Cyfarfod Tê.................................... 185 HeoitStanhope,,Llynlleifiad .............186 Tabèrnacl, I'embre........................ 187 Marwgofion :— Mrs. Phcebe Llewellyn, rredefaid ... 187 John Harries, Rumni...............„.... 188 ' D. Phülips.................................... 188 Mrs. Mary Jones........................... 188 Benjamin Davies ................'„..........189 ElizabethBrown ........................... 189 Margaret Beynon, Cendl.................. 189 Ann Morley, Cwmafon..................... 189 Mr. aMrs.'Evans, Caerphilly ......... 189 JaneOwen ..........,......................... 190 Bedyddiadau .................................. 190 HANESION GWLADOL. Y Byd Dinasaidd .............................. 192 Argl. Palmerston.............................. 192 YMormoniaid................................. 191 Ginedigahth'.................................... 191 Mabwolaethau .............................. lg, MAutos........................................... 192 CAERDYDD: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAH WIU.1AM JONES, HEOL DUC.