Skip to main content

SEF CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFREDINOL. Cyf. XVI.] MAI, 1857. [Pris 4c CVKWWYSIA3. TRAETIIODAU, &c. Y Drlíf, ci hclaethrwydd, a'i goffadwr- iaêthau......................................... 129 T Pregcthwr gau.............................. 133 Bob y Caban-grwt.............................. 135 Traethawd ar ddyledswydd y dosbarth gweithiol i baro'toierbyn caíedi dyfodol 137 Lletygarwcb. .................................... 143 GoHEBIAETBATj : — Tafarnau Agored ar y Sabboth gan bro- ffeswyr crcfydd Crìst ..................... 144 Tafarnau Agored eto ........................ 144 Eghws v Bedvddwvr yn Llangrnidr ... 145 Llythyr'at y Peireii D. I)avies,' Bylch- au ; Thomas Williams, Ebenezer ; a John Wüüams, Seion ..................... 145 Atebion i Ofyniadau "Junius"............ 140 BARDDONIAETH. Deigrm uwehben Bedd Mr. S. Evans, diweddar Olygydd y "Bedyrtdiwr"... 148 Myfyrdod wrth ganío'd angau yn tori i Ìawr dri phlentyn ieuaf' David a .Tane Jenkins, o'r Dd'uallt, Llanwyno ...... 148 Canmoliaeth ir arferiad o 'roddi ar blant hen enwau Cynireig, a diledryw 14it Cy wy dd ar Enetggaeth Crist...........*.... 149 HANESION CREFYDDOL. Apeliad Cymdeithaa Genhadol y Bed- yddwyr i Gymry gwasgaredig" Llun- dain ............................................. 15!) Casgìiadau Eglwysi Sir Fynwy ataehos- ion cyhoeddus perthynol i'r gymanfa 150 Cymanfa Llynlleiflad........................ lól Cyrddau Blynyddo! Porthyrhyd ......... Cwrdd Misol Gorllewinol Morganwg ... Cyí'arfod Misol BroMorganwg............ CyfarfodMisol DosparthDeheuol swydd Gaerfyrddin ................................. Syinudiadau G weinidogion.................. Nciilduad Gweinidog a Diacon............ Narberth.......................................... Agoriad Bethel, Llanelli..................... Esiamplau toilwng o efelychiad ......... Anrhegu Gweinidog.......'.................... Darlith yn y î-'clinganol ..................... DOSBAETH Ylt YSGOL Sabbothoi. :— Undcb Ysgoiion Glyn Ebbw............ ' Bethel, Cortwn ..."......................... Cymanfa Ysgolion........................... Mauwgofio:; : — Dinah Lloyd ................................ Llewelyn Ihomas............................ Thomas Thomas.............................. ; Bedyddiadau ........................„......... HANESION GWLADOL. Etholiad Cymru ... Hwlffordd ............. .........'...'.'.'......'.'..'.'. Dygwyddiad Dyddorawl..................... Duwinyddiaetl) Newydd..................... Y r Esgobion Cymreig........................ Llofruddiaeth Ysgeler........................ Damwain ddychrynllyd ar Reilfí'ordd Canada .......................................... Y Teulu Breninol .............................. Priodas y Dywysoges I'reninoÌ............ Tvngu v Seneddwvr.......... Y Prif Ẃeinidog '..............................' Tramoe............................................ Manion ................................. CAERDYDD: ARGRAFFWYD A CHYHOEDÜWYD GAN WILUAM JONEÍ, HEOL DUC.