Skip to main content

"FIAT JUSTITIA, IIÜÀT CCELUM." SEF CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESIOU CYFFEEDINOL. Cyf. XVI.] EBRILL, 1857. [Peis 4c. CÎIÎNWT8 XA ». TBAETHODAU, &c. ì Goîchiad yr Adenedigacth.................. 97 l Pwysfawri Bleidleiswyr Sirol..........'.. 102 Cynghanedd..................................... 103 j Y'Gwasanaethwr Celwyddog................ 104 Hynafiaeth y Gvmraeg ..................... 115 Dirmyffwrt-YGyfraith a'r Efengjl .... It7 Maboíiaeth Crist .............................. 109 G0HKBIAETHATI î— . Ysgrif Mr. Morse.............................. 110 At Weinidogion Cyfarfod Chwarterol Morganwg................................. 110 At Guto'r Crydd.............................. 111 Tafari.au Agòred ar y Sabboth .:.......;-.l 111 AtyGolygydd................................. 113 Agoriad Tabernaele, Maesteg ............ 113 Atebion........................................... 113 goptniadau ................................... 114 Cyfarfodydd Cenhadoì........................ 119 Tafarnau Bach................................. 119 CyfarfodMisol DosparthDeheuol swydd Gaerfyrddiu ...............................,. 119 Cvfarfod Misol "jnil'jHn Nrr,, .w H'» Cyfarfod Mísol swydd Benfro ............ 119 Symudiad Gweinidog........................ 120 JubüiAthrofaPontỳpwl.. . .. 120 Mabwoofio* -.— Mrs. Jane Davies...........................-120 Lìyweliyn Höwelte...............,.......*. 120 Mrs. Marguret Jones ___............... 120 Mts. Eliza Griffiths ......................... 121 Mrs. Mary Thomas........................ J21 KachelEvans................................*. 122 Mrs. Mary Lcwis . . ...... 122 BlîDYDIHADAt! ...............................,',.. 123 BARDDONIAETIL Y Gof-Goîofn.................................... Deigryn uwch Bedd John Bevan......... PenníUionar Farwolaeth Crist............ Englynion ...................................... Dyfodiad yr Efengyl í Ynys Prydain ... Yr Adaryn Canu ,*».,,.,..........,.:,......... HANESION CREFYDDOL. Y Genhadaeth................................ Agoriad Ystafell Genhadoî y Bedydd. wyi* Cymreig yn Westmáister, Iiun- dàitt............................................ 115 ì 115 i 116 110 116 116 117 118 . HANESION GWLADOL. Y Byd Dinasaidd..............".....,.,.....,.. 123 Barù Yiugeiswyj ftenwldol « « í.. eriòu Eglwysig...........,.......,................... 125 'i,1 üol'<.oi<n' addoliad « £ct. -' , Diwygiad y Briodus-Gyfraith ....'. „12.5 M«> tn »t-ü'tf < i t'r Ethoií 17 Esgobion yn gomedd Cy< ru Cladù- feydd................,,........................... 147 Y diweddar Barch. \Y. Jones, Caerdydd 127 Amseryddiaeth................................. 127 Thamob............................................ 127 Buiouasau.........................,.............. iss Masios............................................ 128 CAERDYDD: ARGRAFFWYl) K CHYHOEDDW'Vi) <i V.N WIU.IAM JONES, HEOL DUC.