Skip to main content

Y BEDYDDIWR; CYFRWNG GWYBODAETH AC HÀNESION CYFFREDINOL, ^intòtfipjtò $ŵjîẁ g Crẁhuol, A THRYSORFA COFNODION Y BEDYDDWYE NEILLDÜOL AM Y FLWYDDYN MDCCCLYJI. CYF. XVI. «=IAT JUSTITIA, RUAT CCELUM. CAERDYDD: ^-fiOHAÍi'WTD A CiiYHOEDD'WrYD GAN W1LLTA3I 30NIÌ*, HEOL-Dî.rC,