Skip to main content

"FIAT JUSTITIA, RUAT CCELUM." SF.F CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFREDINOL. Cyf. XIV.] RHAGFYR, 1855. [Phis 4c. CT líNW TRAETHODAU.&c. Cofiant Mrs. Dorothy Jones .... 353 Mormoniaeth ................354 Darlith ar V Rhyfel............ 358 lìisteddfod Machraith, Môn .... 362 Atebion...................... 363 Yr Ynysoedd Graddola Disyin- mwth...........•........ 363 Dehongliad Dychymmyg ...... 365 Gofyniadau ..................366 Dychymmyg.................. 366 Emyn Nadolig................ 366 BARDDONIAETH. Cynnadledd rhwng y Cybydd a'i Wraig haelionus ............367 Ffarwel y Flwyddyn 1855......368 Gwraig Briodas..............36» Dinasoedd y Gwastadedd ......368 HANESION CREFYDDOL. Cyfarfodydd Blynyddol:— Great Crosshallstrect, Llyn- lleifiad ............... 369 Cwmbelan, ger Llanidloes .... 369 Dinas, Gland>wr ............ 369 Carmel. Troedyrhi w ........ 369 Cyfarfodydd Chwarterol:-— Morganwg ................369 Yr Hen Gymmanfa..........370 S wydd Fyawy..............370 YSIAD. Cyfarfod Misol Bro Morganwg .. 371 Symudiad y Parch. J. D. Evans. 371 Y Mynegia'd Cenadol ..........371 Achos Cymreig Llundain ......372 Dosparth yr Ysgol Sabbothol:— Cyfarfod Undeb St. Clears.... 372 Undeb Ysj;olion Merthyr ....373 Anerchiad at yr Ysgolion .... 374 Marw-gofion:— Mrs. Mary Havard..........374 M rs. Jones, Llanelli ........375 Bedyddiadau yn Llynlleifiad.., . 375 HANESION GWLADOL. Cofadail Le Gonidec, yn Llydaw 376 Rheilffordd Llanidloes a'r Dref- newydd.................377 Ysgrifenydd y Trefedigaethau .. 377 Cylchwyi Dê Capel Canton .... 377 Tramor:— Y Rhyfel yn y Crimea ........378 Ffrwydriadau dychrynllyd.... 379 Dinystr Ymborth yn Môr Azoff 379 Brwydr Kars ................379 Nifer yr Ymladdwyr........381 Ffyrnigrwydd y Tyrciaid .... 381 Brwydr Ingour..............381 Priodasau ..................382 Y Cynnwysiad................ 382 CAERDYDD: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYl) GAN WII.LIAM JOME» ; Hughea o Butíer, 15, St. Martín's le Grand, Llundain, oddiwrth ba ra i y geüir eigael i unrhyw ran o'r Deymas.