Skip to main content

aíÄÄ3Mseí-35ÍSÎJ'HES.rB! FIAT JUSTITIA RUAT CGGLUM. SEF CYFHWNG GWYBODAETH AC JEANESION CYFFEEDINOL. Cyj?. XIV.] TA'OHWEDD, 1855. [Phis 4c. CYKM,WTSIA2>. TRAETHODAU,&c. Undob Crefyddol.............. 321 Darlith ar y Rhyfel............ 322 Mormoniaeth ,....... .....• • 326 Athrawiaetb.au Mormoniaeth.. 328 C wy mp & ebastopol............ 329 Pregeth angladdol.............. 332 IJynodion Crefyddal............333 Adolygiad y Wasg:— Prýddest ar Frwydr Alma .... 334 Gweithiau Mr. J. M. Thoraas.. 335 Y Gwyddoniadur Cymreig .... 335 Atebion..................... 336 Gofyniadau.................. 336* Jychymmyg.................. 336 BARDDONIAETH. Teimladau y Milwr wrth fyned i Ryfel..................... 337 Y Rhyfei Ewropaidd, 1854......337 Mahcinetaniaeth..............338 Shôn Oafydd ................338 Penniliion ar ol dau Blentyn .... 338 HANESION CREFYDDOL. Naülduad D. Evans............ 339 tìymmanfa. Caerodor ..........339 Cyfarfodydd Blvnyddol:— . Soar, Cendl *................339 Carmel, Coedycymmer........ 339 Porthydwr, Aberhjnddu......339 Heoiyfelin, Aberdar..........340 Oyfarfod M isol, Cadoxton ...... 340 Ti-addodiad ! -lithiau: — Carmel, Pontypridd.......... 3-10 Salem, Pontypridd..........340 Bagillt....................340 Capel-Seion, Treforris........340 Pontrhydyfen ..............341 Anrhegion i Weinidogion :-— Parch. T. G. J.>ne«, Nantyffin. 341 • Parch. O. Grimths, Blaeneonin 341 Cwrdd casglu Pontaberbargoed .. 841 Anerchiad i'r lîglwysi..........342 Pregethwr Crwydrol............342 Gair at Gasglwyr Dy led Capeli.. 342 Marw-gofion:— Isaac Williams, Pontestyll .... 342 Mrs. Jane Wilüams, Caegwyn. 343 Dosparth yr Ysgol Sabbothol:— Cyfarfod Ysgolion Aberdâr.... 343 Arholiad Ysgol Blaenconin.... 344 Bedyddiadau....'.............•.. 344 HANESÎON GWLADOL. Gorsedd Blaenau Gweot........345 Diwygiad Gweinyddiadol........ 346 Y Senedd A mherodrol .........346 Tramor: — Brwydr rhwng y Marchogion.. 347 Y Llynges wrth Odessa ...... 347 Tân-beliad Rinburn..........347 Enuiil Kinbum.............347 Ennill Otschakoff............ 348 Amgylchu y Rwssiaid........ 348 Buddygolíaeth yn Kars...... 348 Gwroniaid Kars ..........348 Ysgarmesau wrth Kertch...... 319 Dinystrio Taman, &c..........349 Liwfrdra y liwssiaid........ 349 A mherawd wr Rwssia........ 349 Cynnyg arall i wneyd Heddwch 349 Col»ed y Rwssíaid............3>0 Y.Ci Rhyfelgar..............350 Y Malakoffa'r Redan........ 350 Yr Ysbytty Rwssuidd........ 351 Priodas .'....................351 Mamion......................751 ' '• CAERDYDD: ARGRAFFWYD A CHYHOÉDDWYD GAIÍ WILI.UM JONES J Sughes a Butler, 15, St. Martín's le Grand, Llun lain, oddiwrth ba rai y gellir ei gael i unrhyw ran o'r Deyrnas.