Skip to main content

FIAT JUSTITIA RUAT CCELUM." SEF CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFEEDINOL. Cyf. XIV.] HYDREF, 1855. [Peis 4c. CT NHWTSIâD, TRAETHODAÜ, &c. Gwybodaeth o Grist .......... 289 Helbulon Gweinidogaethol...... 291 Mormouiaeth................ 293 G waith y Senedd olaf.......... 296 Brwydr y Tchernaya .......... 299 Maes y Frwydr ............ 301 Enciliad y Rwssiaid ........ 302 Llythyr oddiwrth Mr. J. Frost .. 302 Adolyçiad y Wasg :— Y Gomerydd .............. 303 Hanes Prÿdain Fawr ........ 303 Buchdraethy Parch.T. Tbomaä 303 BARDDONIAETH. Pennillion ar ol T. G. Thomas .. 304 Llinellau i Odyddiaeth ........ 304 Anerchíad i Ysgolion Aberdâr .. 304 Marwoiaeth a Derchafiad Crist .. 305 Emyn Genadol Heber ........ 305 Englyn i'r Haul .............. 305 HANESION CREFYDDOL.* Cyfarfodydd BIvnyddol:— Felinfoel ..'................ 306 Cai-Newydd................ 306 Rhydwen ................ 307 Cyfarfodydd Chwarterol:— Jerusalem, Rumni .......... 307 Swydd Gaerfyrddin.......... 307 Cyfarfodydd Misol:— Bro Morganwg............ 307 Gorilewin Morganwg ........ 307 Cyfarfodydd amrywiol:— .Kgl wys Pisgah.............. Mountain Ash .............. Bedydd Poblogaidd........... Trysorfa Mrs. Edwards, Rumni Casgliadau Cenadol.......... Marwolaeth Mrs. Evans, ar ei Mordaith i'r India .......... Dosparth yr Ysgol Sabbothol:— Bethel, Llanelli ............ Canton, ger Caerdydd ..... Llangynidr ................ Agoriad Bethel, Merthyr ...... HANESION GWLADOL. Cwymp Sebastopol............ Hysbysiadau y Cad. Simpson .. Cymmerwyd y Malakoff...... Hysbysiadau Pelissier........ Sebastopol ar dàn.......... Hysbysiad Gortschakoff...... Carcbarorion Rwssiaidd ...... Colled y Cynghreirwyr ...... Rhag-olwg ar y Rhyfel ...... Trysorau yn Sebastopoi...... Dinystr yu Môr Asoff......... Dinystr Petropaulovski ........ Colled Rwssia yn Sweaborg .... Rwssia ...................... Ffrainc—Cynnyg i Lofruddio yr Amherawdwr ...... ....... China—Creulonderau digyffelyb Y Geri Marwol .............. Gorymdaith Iforaidd .......... Priodas..................... Marwolaethau ................ Mamioji...................... 308 308 308 309 309 310 CAERDYDD: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN WILLIAM JOÎtEI ; Hughes a Butler, 15, St. Martín'a le Grand, Llundain, oddiwrth ba rai y gellir ei gael i unrhyw ran o'r Deyrnas,