Skip to main content

"FIAT JUSTITIA RÜAT ÇCELUM." SEF CYFRWNG GWYBODAETH ÁC HANESION CYFFEEDINOL. Ctf. XIV.] MEDI, 1855. [Pbis 4c. CTKIIW TRAETHODAU, &c. Coíiant Mr. Thomas Thomas .... 257 Mormoniaeth ...............• 260 Cyfrinach y Gwyr ieuainc..... 263 Desgrifiad o'r Crimea .........265 Bam Mazzini am y Rhyfel......269 Adotygiad y Wasg:— Y Barddoniadur Cymreig .... 272 Y Gomerydd................272 Atebion....................273 GoFYNIADAU...............273 BaRJDBONIAETH. Ar Farwolaeth y Parch. W.Jones, Caerdydd ..............>.. 274 Dymunia d an. ysbryd gwyliadwrus 275 Emyn i'w ganu ar oí Cymundeb.. 275 Llwyddiant yr Efengyi .......275 Englyn i Ffon addurnedig ......275 HANESION CREFYDDOL. Neillduad y brawd R. Roberts .. 276 Cyfarfod JBlynyddol Llanym- ddyfri.................... 276 Cyfarfodydd Chwarterol:— SwyddFynwy............. 277 Morganwg.................. 277 Macbynlleth................ 278 TSIAD. 'Tl Y Tabemacl, Caerdydd........278 Casgliadau i Mrs. Kdwards,Rumni 278 Ymadawiad y Parch. J^.Ähys Mor- gan o Aberafon..'..........278 Dosparth yr iYsgol Sabbothol:— Undeb Ysgolion St. Clears .. .. 279 Etto, (Ail Gwrdd)............279 Ymweliadau Ysgol y Felinfoel 280 Ysgol Ebenezer, Aberafon .... 280 Ysgol Blaenau Gwent........281 Heol Stanhope, Llynlleifiad .. 281 HANESION GWLADOL. Cartrefol:— YSenedd Amherodrol ........ 581 Araeth ei Mawrhydi ........ 281 Goairiad y Senedd ,...... ... 282 Ymweliad y Frenines â Ffrainc. 282 ' Tramor:—YRhyfe/â Rwssi* .. 282 Y G warchae ar Sebastopol.... 283 Brwydr y Tchernaya.........283 Dinystr Sweaborg............283 Dinystr yn Môr Azoff........284 Darpariaclau gyferbyn â'r gauaf 28? Penllywydd newydd y Fyddin 285 Yr Yspaen...................286; Binystr tebygol y Mormoniaid .. 287 Priodaa.....................288 Marwolaeth .................. 288 Mahion......................288 £$■: CAERDYDD: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN WILUAM JONE8 ; Hughea a Butler, 15, St. Martín's le Grand, Llundain, oddiwrth ba rai y gellir ei gael i unrhyw ran o'r Deyrnaa.