Skip to main content

'FIAT JUSTITIA RUAT CCELUM. SEF CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFREDINOL. Ctf. XIV.] AWST, 1856. [Pbis 4e. CT^WWYSIäB. TRAETHODAU,&c. Meddylddrych ...............225 Yr Hil Ddyuol,—Cewri ........227 Desgrifiad o'r Crimea ......... 23r Gorynys y Crimea ..........231 Yr Hinsawdd a'r Cynnyrch ..232 Hanes y Crimea ...........233 Amddiffynfeydd Sebastopol .. 234 Cenadiaeth Llydaw............235 Adolygiad y Wasg:— Lle welyn Parri...........•. 238 Esboniad y Parch. R. Ellis .. 240 Atebion ....................241 GOFYNIADAÜ ..............241 BaRDDONIAETH. Marwnad Tegid ..............242 Galareb ar ol Mr. T. Thomas.... 243 fimynau ar Fedydd............ 243 Dymuniad Prioaaaol .......... 243 HANESION CREFYDDOL. Cymmanfaoedd: — Caernarfon— LJangefni — Din- bych ....................244 Morganwg.................. 245 Cyfarfodydd Blynyddol:— Bangor—Llansantffraid ......245 . Bethania, Talog ............245 Bedyddwyr Cymreig Llundain. 245 Cyfarfodydd Misol: — Gorllewin Morganwg — Blaenau Morgan wg .............246 ABérchiad Seion, Biynmawr .... 246 Darlith yu Waentreoda ........ 247 Casgliad-Gwrdd Nebo..........247 Marw-Gofion:— Mr. a Mrs. Llewellyn, Fforest. 247 Beoyddiadao.............. 247 HANESION GWLADOL. Cartrefol:— Y Senedd A mberodrol ......249 Ymneillduad Argl. J. Russell.. 249 Ysgrifenydd y Trefedigaethau.. 250 Tramor :—Y Rhyfel yn y Crimea 250 Y Rbyfelyn y Llychlyn......251 Marwolaeth Argl. Raglan .... 252 Y Goresaiyniadau diweddar.... 253 Pellebyr i'r India............ 254 Caeth-wasanaeth yn America.. 2ô5 Priodasau ...................255 Marwolaethau................ 255 Manion...................... 255 CAERDYDD: ARGRAFFWŸD A CHYHOEDDWYD GAN WILUAM JONES ; Rughes a Buthr, 15, St. Martín's le Grand, Llundain, oddiiorth ba rai y gettir ei gael i unrhyw ran o'r Deyrnas.