Skip to main content

FIAT JUSTITIA RUAT CffiLUM." SEF CYFRWNG GrWYBODAETH AC HAITESION CYÎTEEDINOL. Cyf. XIV.] MAI, 1855. [Pris 4g. CTIflfWTB.IA 35. TRAETHODAU,&c. Cofiant y Pareh. D. Bowen.... 12f Paradwys.................. 13- Y Bardd.................... 135 Cyfrinach y Gwŷr ietiainc ----- ì'ài. Ai.erchiadat y Paich 'i' Thoinos 141 CyínBieradwyâeth i'r («onierydd 141 Eiiglynion i'r Gomrrydd...... 14S Gofymadau ............... 142 BaRDDONIAETH. Pennillion am J. Evans, Y'sw.. 143 Jj. Cyuwybod dda ......î....... 143 Pemnilion Cofiadwriaethol, &c. 144 Gobaith y Cristiou____........ 144 Efteithiau Ueddwch......... 144 HANESION CREFYDDOL. Cyimnanfaoedd dyforiol:— Swydd Benfro,Sir Fynwy,a'r i Hen Gymmanfa........ . 145 Cyfarfodydd Blynyddol: — Aberuaijtygroes............ 145 Tîeforris------»............ 145 Cwmtwrch................ 145 Cyfarfodydd Misol: — Dospárthuchaf Swydd Benfro Gorllewin Morganwg......;. Etto------................ Bro Morganwg ...'. .......... Biaenatí Morganwg .... ... Urddiad y brawd W. Roberts .". Llafur Ysgol Horeb ..;..... Darlith yn Ngirapel Seion, Tre- forris .................... 145 146 146 147 Anerchiad y Parch'J. Rîcharas | Athrofa Hwlffordd........____ | Casgliadau at.(í apelLlansilin.&ç. ] Ymadawiad Cenadon ........ | Agoriad Addoldy Trefdraeth .. 1 Ysgol Sabbothol Ebenezer, Llan- ■ dyssil .,................0. i Cwrdd-Ysgol Momitain-Ash .. ■ Gŵy) Dê Ysgol Llysfaen ...... í yfarfod Ysgol Llauelli ...... Marw-Gofion : — Mrs E. Evans, Maesteg ....., Isaac Wilìiams, Groesgoch .. Jenlcin Evans, Carmel...... John Richard, Llanelli....... Mary James, Aberteifi...... Miss Mary Hopkins........ Beoyddiadau.............. HANESJON GWLADOL. Y Senedd A mherodrol........ Gorymdaith Iforaidd Felinfoel. . Marwolacth ddisyfyd.......... Tramor:—Rwssa a Thwrci.... I Rhnthr o Sebastopol.......; C y nnad ledd Yienna ........ Parotoadau Rwssia ........ Rheilffordd Balaclafa........ Shamyl a'i Fab ......... ...í Ot-Ysgrifen:— Tán-beiiad Sebastopol...... Cynnadledd Vienua . »..... Louis Napoledn yn Lloegr .. Priodasaü..........r.. •> ..* í Marwolaeth .............. Manion .................... , ;1Ẅ1 158 169 159 159, 160 GAERDYDD: , :,.: *RGRAFFWV.P * CHYHORDDWYD GAN W1U4A.H JONES ; Hughe\a ^uiter, 15, St. Martín's le Grand, Llundain, oddiwrth barai y gellir ei gael i unrhywran ttt■ Deyrnat.