Skip to main content

'FIAT JUSTITIÄ RIIAT CCELUM." SF.F CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYEFREDINOL. Oyf. XIV.] MAWRTH, 1855. [Pris 4c. CTBJIWYSUD TRAETHODAU, &c. Rhwymedigaethau Cristionogion . 65 Triniaeth Uwrthgilwyr, &c..... 67 Yr Iuddew dycbweledig........ 70 Dewi Wyn o Hsyllt............ 72 Diddymiad Baban-laddiad yn India 75 y"Gomerydd".............. 78 ADOLYGIAD Y WASG :— Durtur Cymru.............. 78 GOFYMADAU ..............79 ATEBION.................... 79 BaRDDONIAETH. Cŵyn hen Weithiwr tan-ddaearol 80 Ffy'dd...................... 81 Adgyfodiad Crist.............. 81 Englyn i J. K. Jones .......... 81 HANESION CREFYDDOL. Çyfarfòdydd Chwarterol:— Morganwg................ 82 Yr Hen Gymmanfa.......... 84 S wydd Fynwy............. 84 Ebenezer, Cross-lnn ........ 85 Sefydliad y Parch. J. D. Thomas 85 ------------------------> M. Evans ..... 86 Eglwys Manorbier............ 86 : Ysgolion Sabbothol Llangyndeyrn 86 ------------Bethania, Clydach .... 87 -------------Cilgeran, &c......... 88 Gwyl Dê Ysgol Llancarfan .... 89 Cyfraniadau, &c............. 90 Marw-Gofion .............. 91 Mrs. E. Evans.............. 91 Mrs. Bowen, Penyfai........ 91 Richard'Davies, Abercanaid .. 91 David Mathias, Aberteifi...... 93 HANESION GWLADOL. Y Weinädogaeth Newydd ..... 93 Y Dirgel Gynghor .......... 94 Heb fod yn y Cy.ngh.or ...... 94 Y Senedd Àmiierodiol ........ 95 Tramor :—Rwssia a Thwrci.... 95 Gwarchae ar Sebastopol ...... 95 Cyflwr y Fyddin............ 95 Parotoadau Rwssia.......... 96 Cynnyg am Heddwch........ 96 01-ysgrifen.—Cyfnewîdiad arall yn y Weinidogaeth.......... 96 Priodasau.................... 96 Manion .................... 96 CAERDYDD: ARGRÁFFWYD A CHYHOE0DWYB GAN WILLIAM JOSES J Hughes a Butìer, 15, St. Martín's le Grand, Llundain, oddiwrth ba rai y gettir ei gael i unrhyw ran o'r Deyrnaa.