Skip to main content

FIAT JUSTITIA RUAT CCELUM." SF.F CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFREDINOL. Cyf. XIV.] CHWEFROR, 1855. [Pris 4c. CTiîîrwysiAD TRAETHODAU, &c. Darlith ar Milton.............. Paradwys.................... Pedlcr ieuanc Corrivoulin .... Marw-Gofion .............. adolygiad v wasg : — Brâd y Llyfrau Gleision .... GOFYMADAU .............. Atf.bion .,.................. BARDDONIAETH. Pennillion y Fam.............. V G roes...................... I'r Barrìd Islwyn.............. Pennillion ar Enedigaeth Louis George Jones.............. Llinellau i's " Ymddiffynydd" .. Englyn i '' Flodau Dyffryn Tywi" Englyn i Briodas J. Jones, Risca HANESION CREFYDDOL. Neillduad Mr. Isaac Jones...... Cwrdd Blynyddol y Graig...... Cyfarfod Blynyddol Eben.Merthyr Llwyddiant crefyddol yn yr un lle Cwrdd Chwarter Tabor ........ Cwrdd dyfodol Cross-Inn ...... Cyfariodýdd Misol :— J abes, Dyfed .............. Anrhegu y Parch. D. George. . Blaenau Morganwg.......... Groesgoch, Dyfe!............ Gorllewin Morganwg......,. Symudiad y Parch. J. D. Thomas ------------y Parch. M- Evans .. . Anrhe?u y Parch. Mr. Edwards, | Aberhonddu................ | Anrhcgu y Parch J. P. Williams í \ t liglwysi Sir Benfro ........ \r ,a ciios \ n Llandyssü........ | Heol Stanhope, Llynlleifiad .... | l'arlith yn Aberiionddu ........ i Darlithiau yn Maesteg ........ Anrhegu y Parch. R. Hughes .. í Darlith yti Mhontardawy ...... j Pregeth Angladdol ............ | Cofi'adwriaetli y Cyfiawn ...... j Ys-iol Frytanaidd Felinfocl...... ; Dospartb yr Ysgol Sabîiothol: — I Jerusalem, Rumni ........ | Cymmanfa Caersalcm........ ! BEDYDDrADAÜ................. HANESION GWLADOL. i Y Senedd A mberodrol ........ | Damwain angeuol ............ j Rhybydd i Feddwon .......... [ (ìenedigaetbau.............. | Priodasau.................... ■ Marwolaethau............... | Tbamoh :—Rwssia a Thwrci.... | Cynnyg i wneyd Heddwch .... Gwa rchae ar Sebastopol...... Sefyllfa y Gwersyll......... Ymuniad Sardinia.......... Goresgyniad y Dobrudja .... Y Tyrciaid yn Eupatoria .... Cyflwr St. Petersburg........ Hygoeledd y Rwssiaid........ Ymadawiad Dundas ........ Mamon .................... 58 CAERDYDD: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN WILLIAM JONES ; Bur/hes a Butler, 15, St. Martins le Grand, Llundain, oddiwrth ba rai y gellir ei gael i unrhyto ran o'r Deyrnas.