Skip to main content

"FIAT JUSTITIA RUAT CCELUM." SF.F CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFREDINOL. Cyp. XII.] TACHWEDD, 1853. [Pms'4c. CÎNWYSIAD, TRAETHODAU, &c. I Helyntion Eglwys Bedyddwyr Byrdra Amser .............. 3*21 Proffwydoliaethau o berthynas i'r Messia'.................. 322 Truenus Gyfìwr y Paganiaid .. 325 Marwolaettí Dyn da ......... 329 Cenadwri Lly wydd Taîaeth Wis- consin .................. 331 Adolygiad y Wasg........ 334 atebiad a.gofyniadau...... 330 Llanidloes Cyfarfodydd Blyneddol : Bethel, Glanymor, Llanclli .. NantySìn ............... Cylctíwyl Flyncddol Cryghywcl Cyfarfodydd Trimisol : Hermon, Llanon.......... Dinbych..............%,.... Cyfarfod Misoî : Bro Morganwg .......... Urddiad Gweinidog .......... Se'fydliad Gweinidog.......... Symudiad Gwcinidog ........ 'î'refforest ................. Ysgol Sabbothol Tondu ...... Bedyddiadau................ 3-11 341 341 3421 342 ' 342Í BARDDONIAETH. Marwnadaeth ............ 335 Rhagdraith Fárddonawi i Brydd- - f% est Pawl o flaen Agrippa .. . 336 Cartrefle'*-Galoa ........... 337 Emýn..................... 337 Englyn i'r Bara.............. 337 Englyn .................... 337 Rnglyn i'r Geninen ,.....,.... 337 I Ramadeg Caledfryn........ 337 tramor Rwssia a Thwrci HANESIÖN CREFYDDOL". HANESION GWLADOL. Adolygiad Gwladol .......... 344 Cyflwr Moesol a Chymdeithasol Jamaica ................. Addoldy y Bedyddwyr, Machyn- lleth .................. -Ffrainc..-. Yr Eidal..... Priodasau ... Marw-Gofion . Amrywiaethau CAERDYDD: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN WILLIAM OWEN, Rughesa Butler, 15, St. Martín's le Grand, Llundain, oddiwrth ba ra*| y gellir eigael i unrhÿto ran o'r Deymas.