Skip to main content

FIAT JUSTITIA RÜAT CCELUM." SF.F CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFREDINOL. Cyf. XII.] HYDREE, 1853. [Puis 4c. CY W W TRAETHODAU, &c. Esgyniad Elias .............. 289 Y Pellwelyr, (Telescope) .... 292 Llythyr o America.'........... 295 Pabyddiaeth ................ 297 Y Ffordd i Uffern........... 300 Yr AREITHFA ............. 302 Adolygiad y Wasg ........ 303 atebion a gofyniadau...... 305 BARDDONIAETH. Marwnadaeth................ 3o6 YWirAwen............... 306 Efelychiad .................. 3o6 Yr Hen Gount .............. 307 Cwyn y Cristion.............. 207 Chwech Englyn i'r Enllibiwr .. 307 HANESION CREFYDDOL. Cyfarfod Chwarterol yr Hen Gytnanfa.................. 30B Cyfarfod Misol Blaenau Morgan- wg........................ 308 A goriad Addoldy, &c......... 308 Penyfron, Swydd Fflint........ 309! Cylchwyl Porthydwr, Aberhon- ddu..................... 309Í 7SIAD. | Ysgol Sabbothol Pisgah, &c.... 309 ] i Neillduad Swyddogion........ 310 | Bedyddiad y Parch. W. Roberts 310 j Bedyddiadau................ 311 HANESION GWLADOL. | Y Dreth Eglwys.............. 312 I | Y Geri Marwol.............. 312 . J Clwb Crefftwyr.............. 313 | î Cynadledd Heddwch yn Edin- burgh ............'........ 313 ! Gwledd Flyneddol Iforiaid Llan- elli ...................... 313 i | Iforiaid Mynyddcynffig........ 313 | i Dychweliad Mrs. Stowe i Ame- rica...................... 3141 Dychweliad y Frenines o'r Iwer- ddon, ac i Ysgotland........ I Tramor..............x..... ■ Ffrainc..................... j Awstria.................... í Itali....................."." < Cyflwr yr Eidal............ ] . ; America .................... 2 Rwssia a Thwrci ............ 3 Marw-Gofion .............. J Marchnadoedd ........... ; CAERDYDD: ARGBAFFWY» A CHYHOEDDWYD GAN WILLIAM OWEN, Hughes o Butler, 15, St. Martín'a le Grand, Llundaìn, oddiwrth ba rai\ y gellir ei gael i unrhyw ran o'r Deymaa.