Skip to main content

•'FlAT JUSTITIA RUAT CCELÜM." SEF CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFEEDINOL. XII.] MEDI, 1853. [Peis 4c. CTürWTSIAD. TRAETHODAU, &c. LHth Genadol........... *.. 257 Dwywaith yn Feirw.......... 262 Adgyfodiad Crist ............ 264 Cyflwr y Gwrthgiliwr ........ 266 Teyrnas Crist......".......... 267 Dolef uwch Caersalem, Dowlais 269 Yr AREITHFa ............. 271 Adolygiad y Wasg ........ 272 ATEUIAD A GüFYNlAD....... 273 BARDDONIAETH. Anrheg o barch i Goffadwriaeth y diweddar Ddr. Jenkins, o Hengoed................ 274 Hanes Dafydd Sion,torwr y Sab- both.................... 274 Iesu'n Frenin.............. 275 Gorthrymder Crist .......... 275 Y Genadiaeth ............ 275 HANESION CREFYDDOL. Cyfarfodydd Blyneddol: Soar ,Llwynhendy........ 276 Cyfarfod Alisol: Morganwg .............. 276 Horeb, Blaenafon ...... 276 Felinganol, D jfed ........ 277 Bro Morganwg ............ 277 ! ! Arberth, Dyfed . ,.......... 277 Blaenau, Morganwg........ 27~ Symudiad Gweinidog........ 278 Cyfnewidiadau G"weinidogaethol 278 Bedyddiadau................ 278 Y Weinidogaeth ............ 279 Eglwys y Bedyddwyr yn Beth- ania, Maesteg.............. 279 ' Darlitb..................... 279 | HANESION GWLADOL. IY Senedd .................. 2801 Y Dreth Eglwys.............. 281 Gw^thodiad y.Dreth Eglwys .. 281 RhoddGenadol ............ 281 Dysgeidiaeth Wladol......... 282 Cyfarfod Beulah .......... 282 Ystadeg o wasanaeth yn y pedair Eglwys Esgobawl yn Nghymru 283 Ymosodiad Llofruddiog ar Gen- adau Protestanaidd yn Lime- rick...................... Ymddiffyniad pobî Hirwain.... Tramor.................... „_ Priodasau................. 285 Marw-Gofion.............. 286 Syr John Frankyn ......... 285 " ..... 288 284 284 285 Manion Marchnadoedd 288 CAERDYDD: argraffwyd a chyhoeddwyd gan william owbn, Hugh.es a Butler, 15, St. Martírís le Grand, Llundain, oddiwrth ba rai y gellir eigael iunrhywrm (?r.J)eyrnas.