Skip to main content

"FIAT JUSTITIA RÜAT CÍELUM." SF.F CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CTFFREDINOL. Cyf. XII.] AWST, 1853. [Pris 4c. CVWWÎSIAD. TRAETHODAU, &c. Y Mater Mawr.............. 225 Dwywaith yn Feirw ....... .A, .338 lachawdwriaeth ............ 230 Y Lleoedd Santaidd.......... 232 Y Pedwerydd Gorchymyn .... 233 Gweddi y Tyngwr, neu ei Lŵ wedi ei egluro .......... 234 Helyntion Eglwys Bedyddwyr Llanidloes ............. 235 Dialedd yn dal yr Euog ..... 237 Yr Areithfa................. 238 Adolygiad y Wasg........ 239 GofYniadau ............... 240 BARDDONIAETH. Marwnad Mrs. Mary Ann Dav- ies, gwraie Mr, D. E. Davies, Siopwr, Pontypridd ...... 241 Hanes Dafydd Sion, Torwr y Sabboth ................ 242 Cofiant Afarnadol............ 243 HANESION CREFYDDOL. Cyrnanfaoedd : Morganwg.............. 243 Llanfyllin................ 244 Cyfarfod Blyneddol: Bedyddwyr Cymreig Llundain 244 Cyfarfod Misol: Bro Morganwg............ 245 Agoriady Ddinas Noddfa .... 245 Cylchwyl fleraion, Nantyglo .. 246 Symudiad Gweinidog ....... 246' Penuel, Rumni............ 246 Darlith................... 246 Cydnabyddiaeth am Garedig- rwydd.................. 246 Bedyddiadau................ 247 | Cymanfa y Bedyddwyr yn . Nghymru.............. 248! HANESION GWLADOL. Y Senedd .................. 249 ' Maesteg.................... 250 Llifogydd Dinystriol »......... 251 Etholiad Llynílèifiad ........ 251 Tramor.................... 251 Priodâsaü ,................. 254 Marw-Gofion.............. 254 Hanesion Crefyddol diweddürch: Cyfárfod Blyneddol Hirwaen 256 j Darlith yn Jerusalem, Rumni 266 I MaRCHNáDoedd ...... ..... 256 CAERDYDD: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN WILUAM OWEN, Hughes a Butler, 15, St. Martin's le Grand, Llundain, oddiwrth ba rai y geübr eigael i unrhyw rano'r Deymas.