Skip to main content

FIAT JU8TITIA RUAT CCGLUM." SF.F CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFEEEDINOL. Cyf. XII.] GORPHENAF, 1853. [Pris 4c. CTlîWTSIAD. TRAETHODAU, &c. FafasorPoweH.............. 193 Ysbrydoliaeth Duw............195 Y GwrthryfeÌ yn China ........199 Rheithsgrif A ddysg.............. 200 Byr-gofiant am y Parch. Johû Sav- age, Cwmbélan ........ . 203 Gairat Ferched & Gwragedd ..... 205 Y Gwrthgiliwr Cymreig........207 YRARBITHFA...............208 Adolygiad y Wasg ........209 BARDDONIAETH. PeniUionarFaryoíaetbyrhybarch J. Jenfcins, ;\ D., Hengoed .210 Galareb aai y diweddàr fardd Thos. Williams {Gwilym Llanwyno), Pontypridd, Morganwg .... 211 Jubili'rByd . ... .......... 2J2 HANESION CREFYDDOL. Cyfarfodydd BJyneddoI: Soar, Rhymni.............. Pontestyil............... Llandegfan, Môn ..... .... Heol-Prior, Cacrfyrddin .... Felinfoel.........i.,...... Cyfarfodydd Misol: Rhydwyn, Môn ........... Caergeiliog, Môn .......... Bro Morganwg ..... ...... Agoriad Addoldy Newydd yn y Wyddgrug .............. Ail-agoriad Salem, Mydrim .... Sefydiiad Gweinidog.......... Salem, Spilter.............. Cylcbwyl Tahor, Brynrnawr .... Gwyl De ryfeddol yn A berdar .. Achos y Bedyddwyr yn Birken- head.................... Achos y Bedyddwyr yn Tonda .. Bedyddiadau................ 218, 218 218 j 2191 219 I 2191 220 220 220 220 221 221 HANESION GWLADOL. Llwyddiantyr Efengyl yn Llydaw 212 ! Pleidlais Direel .. 009 YCymanfaoedd: 01JTraMor._...............«22 Mynwy.................... 216' ..................... ^^> Dyfed.................... 216 MarWtGofion................222 Morganwg ................ 217 j Marcrnadoedd........ ,.*.'" 224 CAEEDYDD: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAM WILUAM OW£îí, Hughes a Butìer, 15, St< Marthi's le Grand, Llundain, oddiwrth òa rai y gellir ei gael i unrhyic ran o'r Ihỳrnas.