Skip to main content

FIAT JUSTITIA RUAT CCELUM." '^. SEF CYFRWNG GWTBODAETH AC HANESION CYFFREDltfOL, Cyf. XII.] MEHEFIN, 1853. [Peis 4c. CVHW TRAETHODAU^cc. Fpfasor Powell................ 161 Swper yr Arglwydd a'r Oíferen, (Mau).................. 163 Daearyddiaeth Canaan ........ 165 Y golled o esgeuhiso yr Ysgol Sab- bot'nol........."........... 166 Deigryn o F?ermon ............ 168 Y li wybr i iecbyd corfforol a medd- yliol .................. 170 Treigliad Amser .............. 173 Helyntion Eglwys y Bedyddwyr, Llanídlocs, &c............. 173 Hanes bywyd y Pareh.! Lewis PowelljCaerdydd..'. ,\.___174 YR AREITHFA............... 175 Ateeion a Gofyniad ........ ]7S BARDDONIAETH. Marwolacth fy Mam............177 Cerdd Briodasol .............. 178 Myfyrdod ar lan yr Hafren......178 Anercbiad....................179 "YrHurtoes"................179 HANESION CREFYDDOL. Cyfarfod Blyneddol y Fibl Gym- . deíthas................., 179 j tsias. Cyfarfod Cenadol Moorfields, Llundain ................ 180 Cyfarfod Blyneddol Chenies St„ Llundain .............. 181 Cyfarfodydd Trimisol.......... 181 j Cyfarfodydd Misol.............. 181 I Urddiad Gweinidog............ 182 i Gair i ystyriaeth PregethMyr Teithiol................. 182 Darlith ..................•• 183 Anrheg Gymeradwy.......... 183 Cydnabyddiarth Ddiolchgar .... 183 Gormod Byrbwylldra....... 183 Bedyddiadaü................ 183 i HANESION GWLADOL. YSenedd.............. Llythyr Gwreiddiol........._ Cyflafareddiad yn lle Rhyfel . .1 Cylchwyl Iforaidd............ . Tramor .................... Priodasao.................. Marw-Gofion................ Ajmrywiaethau.............. Agoriad Addoldy.............. Cyfarfod Blyceddol Athrofa y Bedyddwyr yn Mbontypwl.. Mabchnadoedd.........,.,. m\ CAEEDYDB: ARG&ASfMf^D A CHYHOEO0WYD GAN WILLIAM OWEN, Hughes a Butlef, 15, St. Martín's le Gfrand, Llundain, oddworth ba rai y gellir ei gael i ùnrhyw ran o'r Deyrnaa.