Skip to main content

III , " FIAT JUSTITIA RÍJAT GCHLUM" 11|| ] SF.F CYFRWNG Jj III | GWYBODAETH AC HANESION CYPFREDINOL. | ||[| Cyf. XII.] M/U, 1853. [Peis 4c. II l'l crnr w TRAETHODAU, &c. Fafasor Powell................ 129 Traethawd ar Dduwdod Crist-----131 Y llwybri iechyd corfforol a medd- yíiol.................. 133 Y Parch. D. Davies, ac Athrofa Hwlffordd............... 135 Gogoneddusrwydd ail ddyfodiad Crist ............... .... 137 Proffwydoliaethau o berthynas i'r Messia.................. 139 Gramadeg Caledfryn .......... 142 YR ABEITHFA............... 143 APOÍ.YGIAD Y Wasg.......... 146 ATEBION A GOFYNIAD ........ 148 barddoniaeth. Yr Eira yn Chwefror, 1853..... 148 Tri Englyn ar angladd.......... 148 Englynion i'r Parcb. J. Lloyd, Merthyr................149 M jfyrdod ar chwech o ystyriaethau 149 HaNESION CREFYDDOL. Obwys î'rBedjddwyr ........150 Cyfarfodydd Blyneddol: - Ararat, Wauntrodau ........ 150 Hebron, Dowlais............ 150 TSIAS, Seion, Brynmawr .......... 15] Abercanaid ............... 15] Cyfarfodydd Misol:— Bro Morganwg.............. ]51 Blaenau Morganwg.......... 15] Llangorse................\ 15] Cylchwyl Aberhonddu..........152 Symudiad Gweinidog.......... 152 Y Cymanfaoedd au 1853 ...'.".! 152 Athrofa Pontypwl............ 152 Un o lythyrau ( hristmas Evans!'. 153 Athrawiaeth Bedydd .... I53 At Olyçyùà y Bedyddiwr \\\\\\ 154 Cyfarfod Adroddiadol Trefforest.. 155 Bedyddiadau........... 155 HANESION GWLADOL. Y Senedd:— Ysgrif Addysg Gyffredinol.... 166* -----meddíant OffeiriadolCanada 156 YCyllideb................ 156 Australia................... 157 | Mesur Pregethwyr............. 157 r«_i- Cais 158 í Cyhoeddiadau Cymreig America 158 Pbiodasaü.................. 158 Ma r w- Gofion........,,..,... 158 Marchnadoedd ,,,..,..... 160 CAEHDYDD. ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD CAH WHIL4M OWBK, Bùjfiesa Butìer, 15, Ä. Martin'. fe Grand,ziundam, oddhorth' barai y Çellir et gaèli imrhyw ran o'r Deyrnat.