Skip to main content

"FIAT JUSTITIA RUAT CCELUM." SF.F CYFRWN'G GWTBODAETH AC HANESION CY5TREDINOL. Cyf. XII.] EBRILL, 1853. [Pws 4c. CYNWTSIAB. TRAETHODAU, &c. Melancthon ................. 97 Traethawd ar Dduwdbd Crist------ 99 Bywgraffiad y diweddar Mr. Jason Meyler, Arberth.......... 101 Y Parch. D. Dayies, ac Athrofa Hwlffordd.............■.. 102 Cynwysiad Pregeth............ 105 Traethawd ar Ddaearyddiaeth Ca- naan.....................107 YR ABEITHFA................ 109 Adolygiad y Wasg .......... 112 atebion a gofyniadaü...... 113 BARDDONIAETH. BethywBaban............. 114 Cwyn yr Amddifad Fechan .... 114 Y Cristion mewn stormydd ,. .. 114 Priodas-gerdd ................ 115 Emyn........................ 115 HANESION CREFYDDOL. Jubili y Fibl Gymdeithas ......116 Cenadiaeth y Bedyddwyr ...... 116 Cyfárfod Tri-Misol yr Hea Gy- manfa.................. 117 Cyfarfod Chwarterol Tabor, Bryn- mawr.................... 117 ! Cyfarfodydd Misol: j Blaenau Morganwg.......... 118 íj| ííro Morganwg.. .,,........ Îl8| i Cylchwyl Carmcl, Troedyrbiw, ger Mérthyr .............. 11{ | Trydydd Agoriad Caersalem .... 118! I Cyfarfod Pregethu Maesyberllan 118 | Mormoniaeth ........., -..... 1191 I Beulah, swydd Drefaldwyn .... 119 ì Cydgerdd yn Llanfairmuallt .... 120} | Rhestr o Eglwysi y Bedyddwyr.. 120) | Heol Stanhope, Llynlleifiud .... 121 j Darlith yn L'anfynydd ........ 1211 l Ceisiadau:— At y Parchedigion T. Thomas, | Pontypwl, a J. Evans......121 j Aty Parch. B. Evans, Hirwaun 121 ! AtyCymroBach .......... 122) At y Parch. J. D. Thomas.... 122 I At y Parch. J. B. Jones ____1221 ■ Bedyddiadau................ 122| i HANESION GWLADOL. YSenedd........,.......... 123] Rheolau i'r rhai ydynt yn nghylch j priodi ,.____............ 1241 ! Tramor ...................125 : Priodasau .................. 126 . Marw-Gofion................ 19.61 ! Marchnadoedd ........... 128] CAERDYDD: ARGHAFFWYU A CHYHOEDDWY» GAN WILLIAM OWEN, «aa Butler, 15, St. Martín's le Grand, Lîundain, oddiwrth ba rai y gellir ei gael i unrhyw ran o'r Deyrnat.