Skip to main content

"FIAT JUSTITIA RÜAT CCELUM." SEF CYFRWNO GWrBODAETH AC HANESION CYFFREDINOL. Cyf. XII.] MAWRTH, 1853. [Pkis 4c. CTHfWTSIAB. TRAETHODAU, &c. Martin Luther............... 65 Bywgraffiad y diweddar Mr. Da- vid Davies, o Abersefin, swydd Frycheiniog ................ 66 Rhagluniaeth Gyffredinol a Neill- duol ...................... 68 Effeithiau y Fasnach Feddwol yn wladol a moesol.............. 71 Traethawd ar Ddaearyddiaeth Ca- naan..................... 74 Yr areithfa............... 76 Adolygiad y Wasg .......... 78 Atebion a Gofyniadau ...... 82 BARDDONIAETH. Beth yw bywyd .............. 83 Gälar-gân am Mr. David Davies, Abersefin ................. 83 Penillion, &c............... 84 Anerchiad i'r " Bedyddi wr" . ... 84 Penill mewn adfyd a gofid.... 84 Còf-Englyn am D. Rhys Stephen 84 HANESION CRBFYDDOL. Neilldnad y brawd T.âEvana,yo A tlirofa Pontypwl ........'.. 85 Cyíarfodydd Tri-Misol: Morganwg..,*,........... ,, 86 Mynwy .:l..i............... 86 Cyfarfodydd Ifisol: .... Bro l/Lfjr&unig,,............ 87 Blaenau Morganwg.......... Silo, Mynydd TAr, Caergybi . Aberteifi .................. Groesgoch.................. Agoriad Addoldai: Argoed. Swydd Fynwy ...... Capel Rhondda.............. Bethel, Monachlogddu.......... Urddiadau : Y Fron a'r Garth............ Castellnedd................ Erwd, Sir Frych'einiog........ Cyfarfod Tê Blyneddol ........ Gwobr i Weinidog............ Caersalem Newydd............ Casgliadau.................... Shon Shencyn o Hengoed, &c. .. Attaliad y Gwyrthiau.......... At Arolygwyr Ysgolion Sabbothol Llafur Ysgol Sabbothol Peniel .. Bedyddiadad................ 88 92 HANESION GWLADOL. YSenedd..................: 92 Tramob ^C.t................ 3 Marw-Gofion........,...;... 94 Amrywion.................. 96 Marchnadoedd .....î..... . GAEBBYBD: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD OAN WILLIAM OWEN, Rughes a Butler, \5,St. Martin'sle Grand, Llundain, oâdtwrt& ba'rai y gellir ei gael i unrhyw ran o'r DeyrnOs.