Skip to main content

"FIAT JUSTITIA RUAT CGELUM.' SEF CYFRWNG GWY30DAETH AC HANESION ÇYFFREDraOÎ,. Ctf. XII.] IONAWR, 1853. [Peis 4c. CTHWYSIAB. TRAETHODAU, &c. ! Martîn Luther............... 1 i Y Sabhòth.................... 3 Ëffeithiau y Fasnacb, Feddwol yn wladol a moesol.............. 4 I Caban Uncle Tom ............. 6 I Traethawd ar Ddaéaryddiaeth Cá- naán..................... R [ Y Parch. Dafydd Rhys Stephen.. 1« I Yb areithfa................ 1~ I ATEB*ON A GOFYNIÀBAÜ. ....... l^ BARDDONIAETH. I Cârol Nadolig..;;............... 16 ;.Pry,dde8tawd.frJ3eibl .......... 16 Çẁyn'y Bárdfl :..' ............. 17 |-Y'Grèadigaetfi '.V.-...;':'......... 17 HANÉSTO'îf GREFYDDÖL. jJubili■■ :y Gÿ«Qdekha« Feiblaidd . Fryíanai,dd,á Thrâmor ......... 18, lCýmanfày Bedýdîwyr Cymreig yn [ ■' Ẃghaéfodbr1 *V. .*;;........... 19: Gyfàrtod Blyneddol Capel Seion, .... ,%npni, Swydd fífteJŴrdjia-_ ... 2Ql i Cyfarfodydd Misol: Ẁaẅau.^lorganwg Cilfowir ,►......., 20 ij 20J Cyfarfodydd Misol : • -•■■<■■, Blaenffos ........,~..-;?,...... 20 Felinganol.................. 2iîJ| Neillduad Gweinidog,............ 2L Caersalem, Vicioria '...*,. i'.Y.. /. 21 ] BED YDBÌADAD ........;..... . ,! 21* HANESIOH GWLADOL. Y Senedd :, f-.'s '.-- • X Goden. (Buâget).. 1»...;.... 21.1 Dymchweliad;y Weinyddiaeth,.., 2£ j Newÿddion Seneddol Diweddarach 26 1 Llwgt-ẃöfrŵyad mewhEtholiaciau 26] Cwer.yl Hhwng.Dau. Seneddwr .. 26 Claddedigaeth íSýr.J,. J. Guest.... 27 | Etholiad Merthyr.............. 27| Darawâiii#nge;Uöl ynTredegar.;:.; 2fij Oedran Mawr..,.............; ..V»':i28 j Arián,Ti?íinór ihewn gweTth "Fryd» - . eiaaîâd *'' .-.".•....'..-....J„.._ ÿgl Sirydéion Cymni«m 1853 .;.... 2Sf Traíìobì' ' : ;■ ■' * ■" »' -• i í "■::[ ■feEfrajiíc ì .........: ,..*;.'.ssn^."294 j§. Yspaea.. ........,«y, ,„■., ,.. ',3ft| . .Rhuf|ím ........„.....*;....•, 30J FbÍodàsao ....'.....*...,...., 3ö:í MAfiW.GOFIOW .,.,......_,,.....30 J WOJ^-fFBBSI . ,*■«. .,. . . j.. . . ,-g. . . 31 Ì^^^ifWrH.J-,..i,.,.ti.X..-. 32Ì MABCjrfìlApOEpD . .,.«,........... 32 * "•l ' - ÇAEÿẀntfö,î ■--■'tJ ARGItAFFWYD A crHVHÓBDD*ẂẂ &A1Ì WíI.üAM OWEN, ẅ» JÖaŵr,.15,"ŵ Marütìs le.tírand, X!ii?t8aw,\oèdtú>rjtíí.ìty.raí. ÿgéltbr•& gael i tiàrhytorcri .«> r<cyrtiaà. ,t,^_. • '