Skip to main content

Y BEDYDDIWR. Cyf. V.] RHAGFYR, 1846. [Riiif. 60. Y LLYFETHAIE MÄWR. " Yna Abraham a ddywedodd wrtho, Oni wrandawant ar Moses a'r proffwydi, nl chredant cbwailh pe codai un oddiwrth y meirw." Dywedir bod yr "holl ysgrythyr wedi ei rhoddi gan ysbrydoliaeth Duw, ac yn fudd- iol i athraẁiaethu, i argyhoeddi, i geryddu, i hyfForddi mewn cyfiawnder: fel y byddo dyn Duw yn berffaith, wedi ei beiffeithio i bob "gweithred dda." Ac felly y mae y datguddiad o ewyllys Duw yn y Testament Hen, a'r Testament Newydd yn ddigonol gyferbyn a'r hyn oll sydd yn angenrheidiol er ein meddyginiaeth ni, fel na roddir i ni ychwaneg, am nad oes arnom angen am y^b/waneg. Rhaid i ni rodio wrth y goleu- adau ag y mae y Duw anfeidrol wedi eu rhocfäí-ì hi, heb wyro ar y llaw ddeheu nac ar y llaw aswy ar ol pob hud-lewyrnod, ac heb ymofyn na disgwyl dim ond a gyu- hwysir yn ei addewidion mawr iawn a gwerthfawr ef; a phwy bynag a wna droi oddiwrth ysgrythyrau y Duw bendigedig i ddisgwyl mwy nâ chynhwysiud addewid- ion y cyfamod, a siomir yn dragywydd. Cyfodi oddiwrth y meirw yn wir! Yn mhob gwhul, yn mhob oes, ac yn mhob cenhedlaetn, y mae dynion yn breuddwydio yn nghylch eu mater tragwyddol, yr'hyn ni wnant yn nghylch dim ag sydd yn perthyn i'rfucheddhon. Cyfodioddiwrth ymeirwyn wir ! Y mae dynion megis pe byddent wedi gwneuthuraberthau gwirfocldolo'usynwyr- au gyda golwg ar gadwedigaeth eu heneid- iau i dragwyddoldeb ; oblegid ni siaradant mor ddisynwyr ynghylch dim ag ynghylch yr hyn sydd yn dwyn perthynas â'r enaid. Pe agorai y bedd ei safu ; pe dihunai un o gysgaduriaid y llwch ; pe deuai un o'r blaen? Creai dyeithrwch y peth gyffro mawr, a chelai argraff am ychydigarddyn- ion difeddwl; ond cyn y byddo y ihyfeddod hwn wedi peidio, a chyn i gomet fel hwn ddiflanu o'r gorwel, byddai y dynion yn carlamu ar ol rhyw ryfeddod newydd arall, a gadewid i'r dyn ddychwelyd yn ei ol i'r bedd o'r lle daeth, heb neb yn ymofyn dim yn ei gýlch na'i genadwri. Ond yn awr, pe rhyngai bodd i'r Duw Hollalluog, ag sydd a phob llywodraeth yn ei law yn y nefoedd uchod, ac ar y ddaear isod ; pe rhyngai bodd i'r Llywiawdwr mawr ag sydd yn gallu galw ar y sér i droi yn eu hol o'r eithafion; yn gallu berwi y mor- oedd o'u gwaelodion; yn gallu dihuno cysgaduriaid y bedd; ac yn gallu troi cysgod angeu yn fore ddydd;—pe rhyngai bodd i'r Duw hwn gydsynio â dymuniad ffol dyn, ac anfon oddiwrth y meirw, a chan hwn sicrwydd diymwad ei fod wedi cysgu yn hir yn ogof maes Macphela, neu rai q gromgellau y beddrod, pa beth a allai hẅn ddywedyd wrthym ni i dynu sylw mwy neillduol oddi wrthym, a'n deffro i fwy o fywiogrwydd, nâ'r pethau yr ydym yn barod yu eu gwybod î Dywedai y ddrychiolaeth wrthym bod pechod wedi andwyo y byd ; bod ei gorff a'i enáfid yn Hygredig ; ei fod yn ddamniol wrth natur ; mae dan gyfiawn gospedig- aeth y Duwdod y bydd, oni ddychwel mewn gwirionedd a chofleidio trefn yr iechydwr- iaeth drwy Gyfryngwr , bod ei lwybrau yn arwain i golledigaeth ; bydd ei gorff yn patrieirch boreuol; un o broffwydi yr dychwelyd i briddelloedd y glýn yn fuan, oesau gynt; un o efengylwyr Iesu ; un o j a'i ysbryd at Dduw yr hwn a'i rhoes ef; apòstolion yr Oen ; -neu un o'r merthjron j mai purdeb a Santeiddrwydd ydyw y glân i'n hardaloedd, pa beth wedi'n? Pa | Duwdòd; ei fod yn gyfiawn yn ei holl bethaallai y cyfrywgenhadwreiddywedyd j ffyrdd, ac yn santaidd yn ei holl weithred- ar nas dywedwyd o'r. blaen î Pa beth a j oedd ; ei fod yn Dduw y cymod yn ei Fab; allai lefaru gyda golwg ar ddwyn dyn yn derbyn yr afradlon dychweledig; yn oddiwrth ei bechodau, ar na lefarwyd o'r ! maddeu i'r edifeiriol; yn gwraHdo yu Cyf. V. 3 1