Skip to main content

Y BEDYDDIWB. 'YF. III.] MEHEFIN, 1844. [Rhif. 30. GWEINIDOGION CYMREIG GYDA'R BEDYDDWR ^N AMERICY; VW Cof-nodau byrion n wyr burhedd-ol o genedl y Cymry, a fu yn enwug yn ngwn.mnasih crefydd yn nghyfundeb y Bedyddwyr yn y wlad hon. A GYMMERWYD Al.LA.N o'li "CYFAILL," CYII0ED]J1AD CYMREIG AME"ii ÌNAÎDP. AT OLYGYÜD Y "CYFAILL." f>arckedi(j Syr,—H)der<tf ar eich hynawsedd i adael y cof-nodan byrion a ganlyn i ymddangos yn imcIi Cyhoeddiad cylchyaol y eytìe cyntaf, yr hyn uà gwnewch a fjdd yn dra dyduorol 1 iai o'ch dar- 'lenwyr, heblaw Phm.aleth ts. " Eich taUau, pa le j maent hwy > " " Y cyfiawn fydd byth mewn coffadwriaetB." Y mae yn dra hysbys fod Uawer o wein- idogion o wahanol enwadau, wedi dyfod drosodd o Gymru i'r wlad hon, a chwedi bod yn llwyddiannus ac enwog yma yn achos y Gwaredwr bendigaid; felly y bu hefyd yn mhlith y Bedyddwyr, ac am rai o honynt hwy yr wyf wedi casglu y cof-nodau a gan- lyn, y cyntaf a enwir yma yw Y Parch. Samuei. Jones. Cafodd ef ei <ìni Gorphenaf 9, 1657, yn mhlwyf Llan- 'ldewi, swydd Faesyfed. Daeth i'r wlad hon yn nghylch 1686. Galwyd ef i'r ueimdogaeth yn 1697. Ordeiniwyd ef yn Penypec, gerllaw Philadelphia, Hydref 23, 1706; pryd y cymmeroddran o'r weinidog- "%ih gyda Mr. Evan Morgan.* Bu farw Mr. Jones, Chwefror 3, 172%-^chlîtfldwyd uf yn Penypec. Efe a rboddöad í tir »r yr '»wn y mae yr addoMy yvi» wedi *'ei a'deil- * Tehygirl mai Oymro oedd Evao Morgan, ond x>ethai» a çbnelnemswr o'i hánes, yn mfcella.ch na'i fod yó driýn ieaangc gwybodus a duwiorj' ac l'ido droi allan oddiwrth y Cryuwyr, ynghýd ç jlawerereill, yn 1691.' Cafodd ei fedyddio^ao ¥ùj Jhoma* Butter yn 1697, a chan ymwrthod â «weddilhon Cwacerìaeth, derbyniwyd ,ef yn aelod yn eglwys Penypec, yn yr un tlwÿíBhfll ag y eai- odd pj teayddju, «alwyd ef i'rî.ẁ<^ẃe«eth>ÿfl<> >" 1702, acordeiniwyd ef HydreT2,% l/M», Bu «arw Chwefrur ltì, 1/0». / '"' — * "„ Gyf. III. • ! adu. Rhoddodd hefyd amryw lyfrnu at ! wasanaeth yr eglwys. | Y Parch. Abel Morgan. Ganwyd et' \n y tiwyddyn 1037, mewn lle r. elwir \r j Alltgoch, yn mhlwyf Llanwenog, swydd | Aberteiii. Dechreuodd bregethu yn 19eg oed. Ordeiniwyd ef yn Mlaenau Gwent, swydd Fynwy. Tiriodd yn y wlad hon Chwefror 14, 1711. Bu yn byw ryw amser yn Philadelphia, ac yna symuiodd i Benypec. Cymmerodd ofal yr eglwys yio ar ei ddyfodiad i'r wlad hon, a pharhaodd yn ei ofalo honi hyd nes y terfynodd arigeu ei oes, yr hyn a fu yn Rhagfyr 16, 1122. Claddwyd ef yn nghladdt'a Phüadelphia, lle y mae careg weddus er cofT'adwriaeth am dano. Ei wraig gyutaf oedd Pricilla Powell o'r Fenni. Dywedir fod Mr. Morgan yn ddyn da iawn, ac yn weinidog galluog, Uafurus, a Uwyddiannus. Bu yn ddiwyd i gasglu Mynegai i'r Bibl yn Gymraeg; yr hwn a gyhoeddwyd yn Philadelphia yn 1730. Hwn oedd y cyntaf a gyhoeddwyd erioed yn y Gymraeg, a hwn a gymmerodd y diweddar Barch Peter WiUiams yn gyn- llun pan yn casglu y lìyfr defnyddiol hwnw "a gyhoeddodd ef, eithr gyda Uawer o ddi- wygiadau ac ychwanegiadau, fel y dywed yn ei anerchiad at y darllenydd. Cyfieith- odd Mr. Morgan-, hefyd gyffes ffydd y Bed- yddwyr i'r Gymraeg,'a gadawodd amryw o bethau gwerthfawr ar ei ol mewn ysgrifen. Y Parch. Jenkin Jones, a anwyd yn ÌÊÊ$9> yn mnlwyf Llanfyrnach, swydd '' 1 X , ••■ -%: ■: