Skip to main content

Y BEDYDDIAYR. Cyf. III.] IONAWR, 1844. [Riiif 25. EDRYCH AR WAGEDD YN NIWEIDIOL I FYWIOGRWYDD CREFYDDOL. "Tro heibio fy llyyaid rhag edrych ar uayedd, a bywlia fi yn dy ffyrdd."— D»i n>D. GAN E. EYANS, PENYGARN. .WKT#vfyẃiog^yd^ golÿgti, bod.yj^ŵieeoÄ-ÿa vejíi^;cáristìäî bod yn llewjTchas yn eân rhodi«tt.i,ÿîtód. yn gysiimá>yn*faiprpfiad, bod yn ahd a^-yrn líaer yn ein gweddiau, a bod yn bar<«^ •ymarlyd yn yr atniywiol ddyledswyddaSÍ gorchymynedig araom, fel crefyddwyr, yn ngair yr Argiwydd. Mae y dyn duwiolaf, ar rai amserau o'i fywyd, yn brofiadol o farweidd-dra crefyddol; mae y cariad yn oeri, y dwylaw yn llaesu, y gliniau yn ym- ollwng, a'r profiad yn gymylog. Yr aclios o hyn, yn gyffredin, ydyw edrych ar ryw bethau gwâ|fcac ofer i ymbyfrydu ynddynt. Os bydd y teithiwr yn sefyll i syllu ar bob gwrthddrych a fyddo yn ymgynnyg i'w sylw, ychydig o dir a enuilla, araf iawn fydd ei gamrau ; felly ninau, os byddwn yn fyw at yr hyn sydd ddrwg, yr ydym yn sicr o fod yn feirw at yr hyn sydd dda; os bydd y serchiadau yn wresog at bechod, nis gallwn fod yn amgen nag yn farwaidd ac yn oerllyd o ran ein cariad at Dduw a phethau santaidd—mae y naill yn effeithio ar y liall. " Edrychwch atoch eich hu rhag i'ch calqnau un amser drymhau lythineb a meddwdod, a gofalon y by hwn, a dyfod y dydd liwnw arnoch ddisymwth." Nid cyflwr a gerir gan y duwiol1^ marweidd-dra crefyddol—mae yr afiechyd ysbrydolhwn yn\m gwrthwynebus ganddo, ttc y mae yr achps o hono yr un mor wrth- wynebns hefyd; dynmna gael ei feddygiu- CVF. III. iaethu oddiwrtho, a'i gadw rhag yr hyn sjtíd yn arwaiií|ÿddo. " Tro heibio íy fiygaid rhag edryfcn ar wagedd, a bywha tì yn <ty ffỳrdd." Anrhydedd bydol, clw ^^P^ŵÄbJesejaÉi cnawdol, ydynt bethau ag yr^nnhyfryda llawer ynddynt; ond ni fcddai Dafydd enw mwy píiödol iS^jp«j|di ar y pethau hyn, a'u cyffelyb, ^yg&ar/e-'id'f^ac y mae Solomon ei fdbf-^í'îftn'mefldwl ag cf am danynt: " Gwagedd-o^,vagedd, medd y pregethwr, gwagedd ö 'w^gedd,',gWagedd yw'r cwbl." Edrych ar wagedd a ai-wein- iodd luaws cyn yn awr oddiar lwybraiì rhinwedd a duwioldeb, ac i wneud lloilg- ddrylliad am eu fì'ydd. Pan mae y llygaid yn cael cu gosod ar wagedd, mae hyny yn enyn chwennychiad a chariad yn y galon at wagedd, a'r enuid yn myned i ymhyfrydu mewn gwagedd ; ac os unwaith yr â'r rìyn i ymhyfrydu mewn oferedd, y mae'r medd- wl yn ymddyeithrio oddiwrth Dduw ac ymaferiaoÄHppfyddoI. Ni byddai çymaint o niwed y,§!ÿyi' edrychiad aílanoî onib'ai fodMftèy frì enyn cariad jẃ y galon at y gWîÄ^liîlB^sh yr edryehir'ärno ; a lle y byddo cariad'*M byd a'L^fhau, nis gall fod yno Öt,Ddja^a*i waith. Mae pethau i'w yd^roehrefyrìd, a phethau i'w dilyu d : ac wrth ddilyn cyfiawnder, duwioi- deb, ífydd, cariad, amynedd, addfwynder, yr ydym yn ymdrechu hardd»deg ymdrech y fiÿdd; ac y mae rhorìdi cwbl ddiwyd- rwydd i ychwanegu at ein ffydd, rhtnwedd, ac at rinwcdd wybodaeth, &c., yn-: peri »a