Skip to main content

"KTIH V wybodaeth.. MAGAZINE. Vol. III. MABOH, '30, CONTENTS. - 1—On i 11< kija op'j ' ok i 11 (J, Ho t i. irs Abe.' ' I1 ii j-ri , Life jj ' i 11 i (- v\ i Lll.— hi (in iiji ( ii). b. E.j IV.—A Y V.—S H.IET1 A: L Hi I 1 rij HI \' PKi) i j Keen) .VII.—Ous.Gasib:ex])«b Letieii (E. J, ItPifeith) ... ... VIII.—Scientific Notes (Dti, r'nm im> IX.- LlTKBARy NOTES (PlxOi *j) ... , ••• X.—Common I \ ...... XL—College News, &c. .. ........ XII —Acrostic. ...... ......... ...... iNO. ,:«,;; 153 154 153 PUBEISHE HE COLLEGE. tIBSON "* ABERYSTWYTH: ;AMBU1A?J LE'Wg" 'PRINTING WORKS, MILL m'JiliWJl . ■■■■■■■IIIIIIIIIIIIIMilllillim llllll'Plliiiin mm.....iiihimihiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiipin......■■ilium........1111111.......mini......iji......m.....iih.....11 iimiihmmmiii Subscription for t: ■ , '.-/Teach.