Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÿr ^frÿdgdd %fow=ý$tt. (The Short-hand Student.) Bliif. 1. Mehefin 1878. Pris 2d. YR "EFRYDYDD" AT EI DDEEBYNWYR. Gyeeillion Cauedig. Peth newydd dan haul ydyw Cyhoeddiad "at wasanaeth ysgrifenwyr a phleidwyr Llaw-Fer Gymreíg," Ond gan fod angen yn cael ei deimlo am y fath Gyhoedd- iad, nid ydyw ryfedd yn y byd fod yr "Efrydydd" wedí dyfod i f odolaeth. Y mae y llwyddiant mawr sydd wedi dilyn cyhoeddiad " Aleographia " wedi dwyn i fodolaetíi lu o fodau nowyddion—Byrysgrifwyr Cymreig, Y mae yn hollol deg i'r eyfryw feddu ar rhyw gyfrwng tebyg i'r- " Efrydydd'r—er eu galluogi i ddal math o ymgoin â'u gilydd; fel y gallo; y brawd neu chwaer sydd yn un cwr o Gyinru, gael gwybod beth sydd yn myned yn y blaen yn mhlith brodjTf yn y cwr arall; fel y gellir hefyd dangos y naill i'r llall pa amlinellau ydynt oreu arn wahanol eiriau; a chael tipyn bach o yinayfcriad mewn darllen Llaw-Fer brintiedig; ac fel hyny, o dipyn i beth symbyla y naill y llall yn mlaen at beriîeitlirwydd, a rhwystro'r eariad.at Law-Fer ioenu Bydd gofyn cael tipyn lled lew o ffyddlondeb I gario'r 4 **Eîrydydd" yn y blaeiu Ehaid bod yn selog iawn drosto,- oblegid, yn eithaf naturiol ,. cylciirediad bychan fydd iddo> ar y dechreu,. ac felly, heb ffyddlondeb niawr, auhawdd^ fydd gwneyd iddo i dalu. ei. ffordd. Y mae y Parch. J. Wìlliams, Awdwr Aleographia, wedi addaw bod yn OlygydcL Felly"ato efmae danfon.ysgrifa-üi