Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^^^^^■^^■^^^^^H DEONGLYDD YSGRYTHYROL: CYLCHGRAWN MISOL- Tn cael ei amcanu ifod yn gyfrwng Gwybodaeth FeiÒlaidd a Chrefyddol. A WYT TJ yn Deali, y pethaü tb wyt yx eü Darixen.—Actau \1U. 30, PÂ BRYD 7 TERFYNODD GORÜCBWYL- IAETS MOSES2 Parìiad âr Rhifyn diweddaf. Eyni o wyddorn drwy adroddíad yr Apostol Paul ei hun y modd y bu rhyngddo ef a'r Apostol Pedr yn Antíochia, megía y mae yn dywedyd—" Mî a'I gwrthwynebaís yn cá wyneb, am ei fod i'w; foio," GrŵL ìi. 11. A dyma y desgrífìad a ddyry efo o fai Pedr y pryd hwnw,—" Ohlegid cyn dyfod rhai oddi- wrth Iago, efo a fwytaodd gyda'r oenhedloedd, ond wedi iddynt ddyíod, efe a giliodd ac a neíllduodd &Ì hun oddiwrthyut, gan ofni y rhai o'r enwaodiad." (Adn. 12). Hyny ydyw, tra yr oedd yr Iudlowon yn absenol efe a wnaeth ei hun yn rhydd i gyd-fwy ta gyd a'r cenhodloeddj ond yn eu presenoldeb efo' a geísiodd ym- lanhau oddíwrth hyny, a chelu eî ymddygiad. Níd oedd Paul yn gweled hyny yn ^îawn droedio at wir- ionedd yr efengyl/* y maa yn ystyried y fath ymddyg- iad yn " rhagrith" (adn. 13, 14). Am hyny y mae yn troí at Pedr ** yn eu gwydd hwy oll," í'w argyhoeddi o'i fal Yn awr, yn ngwyneb hynyna, a ellir gyda rhyw fath o gysondeb dybiod fod yr Apostol Paul el hun yn Jerusalem wedí gwneúthur o ran egwyddor yr un peth a llawer mwy nag a wnaeth Pedr, os golygir ' mai mewn ffug a rhìth-ymddangosíad y cydymfíurfiodd efe a seremonlau, y deml yr adeg y cyfeirir ato yn Act. xxi. î A wnaeth efe y cwbl oll i geísio argraffu ar feddwl y cyhoedd el fod yn parhau í gadw y ddeddf seremonîol os nad oedd efe yn parhau i'w chadw î A oedd efe yn myned drwy yr holl gwrs hwnw o ddefodau er mwyn ceisio glanhau cí hun oddiwrth yr achwyníad oedd i'w erbyn o fod yn dysgu yr Iuddewon yn mysg y cenedl- oedd i ymwrthod a Mosea, ac na ddylent enwaedu ar eu plant, os oedd efe yn gwneuthur hyny ì A fuasai efei yr hwn a geryddodd Pedr mor llym, yn myned i gy- Ehifyn v.—Pris Ceihiog. maìnt o drafferth i gelu yn Jerusalem yx hyn yr oedd efe yn oi wnouthur yn gyhoeddmewn gwlodydd ereill? ! Yr oedd gydag ef hefyd or y pryd rai wedi dyfod o wledydd y cenhedloeddj y rhai o wyddent yn dda pa fodd yr oedd efo yn ymddwyn a pha bethau o ddysgai efo yn eu plith hwy. Pa argraff gan hyny a allasai efe ddìsgwyl ei wnouthur ar y eyfryw rai oa oedd ofo wedi bod yn dysgu egwyddorion iddynt hwy y rhai a geisiai eu g-wadu ger bron yr Iuddowon yn Jcrusalem 1 Er rnor awyddus o fyddai efo ar bob achlysur i gyd-ddwyh a gwendìd y rhaî gweiniaid, ao î ymwneidliur yn hob peth i lawb, mao yn anhawdd meddwl am dano ei fod yn ddarostyngedìg f r cyfryw lwfrdra na allai gynal i fynu gysondob ei ymddygiadau ao arddel ei cgwyddor- ion, ü Mao hyny yn ymddangos yn fwy annhebygol fyth oa golygwn, fel y doallir yn gyffredin, fod ym- wahanu a llwyr ddarfod ag Iùddowiaeth yn angen- rheidìol fmewn trefn i ymuno a Christionogaeth. Yn y goleu yna y mae, nid yn unig gymeriad yr Apostol Paul yn anhawdd rtóddi ^yfrif om dano. ond y mao yr holl hanes cysylltiol a'r amgylchiad y buwyd yn son am dano yn ymddangos yn ddyrys ao anhawdd ei esbonîo. Ond os golygwn o'r ochr arall fod y gyfraith sere- monîol yn ei pherthynas a'i deilìaìd priodoi ej hun, sef yr Iuddewon, yn parhau y pryd hwnw yn ei grym M cyfraith, a bod yr Iuddewon fel cenedl yn parhau yn ddarostyngedig i'w hawdurdod ex dyfod yn Gristionog- ion, y mao y cwbl yn ymddangos- yn berffaith glir a chyson. Yr oedd Paul felly yn gywir yn yr hyn yr oedd yn ei arddel am dano ei hun yn y deml, Yr oedd efe ei hun yn cadw y ddoddf. Yr ocdd ofo heb anog yr Iuddewon yn mysg y oonhedloedd i ymwrthod a Mosos.—Yr o«dd y lluaws Iuddewon a gredasant yn Jerusalem yr un modd, heb ymwrthod a Moses na