LAMP Y CYMRO. Uiiip 1. IONAWR, 1851. Pms l|c. Y GYFUNDBAETH SEINDEBOL. Nt amcanwyd eriord i ddwyn oddiamgylch unrhyw gynllnn o ridiwygiad ueii wclliiint »r gyfuiliornndau blncuorol, heb fod iddo wrtliwynebwyr, a byddinoerid yn yingyngrcirio 1 fwrw yr adcilad i Inwr. Yn y modd hwn yr ymridygwyd tuiig at jr (îyntdritliaslion yn ciscfydliari cyntaf; cigclyition ocddynt mor lliosog u lliy woil y inôr,a'ichyft-iÌiioii mor ddycltltr & cliy wion yr estry*. Onri nid yn hir y parbaodd pcthau yn y dnll hwn J ilnwcr o cnwogîoii y ricyrnnsa gyiiimcrasttnt gynghor yr Apostol J'anl, " l'rofwcli bob petli; ileliwch yr hyu cydd dda." Y cnnlyniud ('u iddynt welcd gwrthnni ac nfrosymolrieb y dtill fieisnig o sillobn geiiian, a gwncuthnr en linnnìnyn ddefnyddioì tnng at ddwyn oddiauigylch y drcfn newydd o sillcbu wrtlt swn yn imig. Er i'od Grnmadrgait diiif yuyr iuith Seisoucg, a'r rhai hyn yn cynnwys yr liy floi ddiadau gorcu n alliint roddi tnng nt ddysgtt yr iailli liono ; ctto y mncnt oll yu driiiìygiol o rcolnil wrth ua r.ii y gcllir cyrhacdd gwybodaoth o honi i berfleithrwydd. Pnn cyl'arfyddir â'r geiriati/««gA, cough, rough, §c, cyfnrwyddir ni í'w swnìo,/<(/> r"/> n ri\f; ond nid oes mi rcol bendaut wrth bit iiii y gcllir gwybod pa elriun o'r cyflclyb derfyniod sydd i gncl cii swnio fclly, oblcgid pnn gylurfyddir íi'r gcirian ]>lought trough, tçc, y inae y rbcol bon yn colli ci grym, cnnys swn y gciiian liyn ydynt, plmv, a trow. Ai diclioiiâdwy hefyri i estton i'r iaitb gacl tin nmgyfirediud fod geiriau o'r fath hyn 1 gacl ei swtiio fcl y caiilyn :—Portriere of Laugharne, yn Por- trecr of Lurn ; Marquis of Cholmondclay, yn Hlarnui* of Chomle, ac F.arl of Cawdor, yn Url of Cawdur. Ac a elltd beio unrhyw Gymro am alw laland of Ccylon, yn Iseland of Iíeilon, pnn y dylid ei swnio, Eiland af Seilon ; neit Isle qf Wight, yn Is-le of Wig-gut. pan mal ei swn priodol yw Eil of ■ Weit. Ond pnn roridir rhcol gyfnrwyddol, a'r rhcol hon yn arwain y myfyriwr ar gyfeiliorn, rbaid nas gcllir gydng unrhyw hyder ymddiried ynddi. Gofynir yn nntnriol oddiwrth hyn, A oes modd cael rheol safadwy tnag at gyrhaedd pcrfTuith wybodaetli o'r laith T Gellir ateb yn bcnderfynol fod y cynlluu a osodir gcrbron yn rbcol gywir, ac nad oes tnodd i'r hwu a'i dcalio gyfciliorui ar unrhyw bryd. 130408