SfÿtiUfa §te. RHIFYN 1. Anerchiatl 1 I51;tnt yr Ysg-ol Sul. Âswsx Blant:— Yx ydych yn cael braint anhraethol, sef eael eich dwyn i fynu dan aden dirion ac ymgeledd- gar yr Ysgol Sabbothöl. Mawrhewch eich braint, trwy dderbyn yr addysg, ac ufyddhau i'r cynghor- ion a'r anogaethau a roddîr i chwi o bryd i bryd, gan eich Athrawon, rhag i chwi godi i fynu yn oes newydd heb adnabodyr Arglwydd na'i fawrîon weithredoedd. Meddyliasom er ys blynyddau aiù ddyfod a rhy w fisiolyn bychan alian at eich gwas- anaeth. Gwir fod ar y maes eisoes Gyhoeddiadau gwir deilwng i'r ieuenctyd; ond y maentyn cynyg bwyd rhy gryf i'r dosbarth y maé a wnelo * Trys- orfa'r Plant' â hwy ; neu mewn geiriau ereill, y mae ynddynt ddyfnderau na's gaìl rhai o saith i bedair ar ddeg oed eu plymio. Llyfr i chwi, gah hyny, yw hwn, y rhai sydd yn dechreu darllen, ac yn dechreu syiwi ar yr hyn a ddarîlenoch. Amcanwn beidio rhoddi dim yn y ' Drỳsorfa' a fyddo tu hwnt i'ch tyner amgyfiFredion, na dim ond a fyddo yn tueddu i'ch gwellayn mhob rhyw fodd, i wneud y rhai a ddichon fod yn ddrwg o honoch yn dda, a'r rhai da yn well. Mewn gair, dyna y nôd eithaf fydd genym i gyrchu ato, eich cael at y Gẃr ^bendigedig a ddywcdodd, ' Gadewch i bîant bychain ddyfod ataf fi, ac na waherddwch iddynt, eanys eiddo y cyfryw rai yw teyrnas nëföedd.' Y mae llawer o bethan am eich atal chwìthau at lesu