Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

.* ŵeal p Beöptẃtopjr* ù<2 IONAWR, 1817. ATURAWIAETH IACHÜS. MAE'r byd Cristianogol wedi ei orlenwi âg athrawiaethau amrywiol, . y rhai ydynt mor wrthwynebol i'w gilydd, a phe buasentwedi eu gosod arsylfeini anghytunol a gwrthwynebus, mor anghydseiniol a phe bydd- ai'r naiiì yn deilliaw ei thadog- aeth o'r Beibl Sanctaidd, y llall yn hanu o'r Alcoran, ac arall yn tarddu o Shasters yr Hindw- aid; eto y mae amddiffynwyr pob nn o'r amryw dybiau ang- hydweddol hÿn, mor hyderus, y naill a'r llall, fod eu credöau gwahanol ýn eithaf cywir, wedi eu syifaenu ollar yr ysgrythurau, ac yn berffaiíh gyson â'r holl berffeithiadau Dwyfol, ac o gan- lyniad yn grynodeb o athraw- iaeth iachus;—doethion a dysg- edigion a berthynant i bob plaid ;—pawb yn gydwybodol; —a'r rlian amlaf, er nad ymhon- ant anffaelecügrwydd, yri gwbl mor hyderus a phe na byddai alluedig iddynt gamsynied. lë, y mae'r boneddigion hyny àg ydynt yn dadleu dros ddiniw- eidrwydd cyfciliornad, tra fydde y fuchedd yn ddifrycheulyd, mor ffyrnig wrth amddiffyn eu tybiau, ac mor ddiwyd a diiudd- ed yn ymledu eu hegwyddojion a plio byddai dedwyddwch tym- horol a íhragwyddol dynolryw yn ymddibynu ar y derbyaiad o honynt; ac nid anfynych y dygwydd fod y rhai a ddy wedant fwyaf yn erbyn ysbryd pleidiol, gan haeru ar gyhoedd nad oes wahaniaeth i ba biaid neu enw o ddynion y perthynom,trafyddom yn meddu ar gaionau briw, ac ysbrydoedd uniawn a didwyll, yn fwy dall-bleidol nâ neb ereill, mor glymedig wrth eu plaid, fel nag unant ûg ereiil i wneuthur daioni mewn un modd, hyd y nod mewn pethau na'Ö beiddiant ddywedyd fod eu cydwybodau yn eu gwahardd. Ond er yr holl anghysonderau hyn, credu yr ^yf fod y fath beth ag athrawiaeth iachus yn hanfodi; fod y meddiaiíad <t honi o bwys mawr, ac nid wyf wedi rhoddi fynu eto, ei bod ytì feddianadwy ac o hyd cyrhaedd dynion o iselradd, ae ò gynhedd- fau tra gweinion. Pe amgen ni byddai rhwymedig arnom i u le- faru y pethau a weddo i athraw^ iaeth iachus." Tit. ii. 1. Fy mwriad yn a?r yw nodi allan bwysigrwydd athrawiaeth iachus a phechadurusrwydd cyf ■ eiliomadau mewn athrawiaeth,— Cyn myned o honof i brofi pechadurusrwydd dysgeidiaeth