Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

..K Y SEREN DDIRWESTOL. " Eithr ffrwyth yr Yspryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, hirymaros, cymmwynasgarwch, daioni, ffydd, addfwynder, dirwest. Yn erhyn y tfyfryw nid oes ddeddf." Galat. v. 22, 23. Rhif. 4.] EBRILL, 1837. [Pris lc. ANERCHIAD AT Y BEIRDD DIRWESTAWL. At Olygydd y Seren Ddirwestol. Syr,—Fe ddywed yr Ysgrythyr "Llawer a gynniweiriant, a gwybodaeth a aml- heir;" felly yr wyf yn canlbd yn amlwg fod eich diben chwithau wi'th gynniwair trwy froydd Cymru, am heri i •" wybodaeth amihau." Y mae tir lawer i'w feddiannu etto, am hyny na laeswch ddwylaw; ond yn hytrach ymegmwch o newydd, nes gyim yr angheníü i gilio, a Gwalia. i fiod- eao fel y rhosyn, ac ì fod yn flagurawl fel gardd Paradwys. Wrth edrych am fynyd ar Gymru felyr oedd, aChymru fel y mae, nis gallaf íai na chyfaddef fod pethau mawrion wedi eu gweitiiredu ynddi. Ychydig fisoedd yn ol yr oedd llawer o feioion Cymru fel perlau yn y llaid—y ddawn wedi ei chladdu, a'û parch wedi ei golli; ond yn awr. y mae Dirwest yn chwilio am y meini yn y tyrau llwch, ac yn eu gosod yn addurn pryd- ferth i ddynoliaeth yn ol. Y mae wedi codi rhai o'r flbs ar y platform i adrodd nerthol weithrediad gras, nes synuy gwran- dawyr a pheri iddynt wyio y dwr yn hidi—y maewedi cyweirio tannau y delyn Awena w 1, i ganu mor fwy naidd eu Hemy n- au Dirwestawl, nes goglais clust a thym- her wrth eu gwrando. Etto, anwyl Syr, wedi i'r cyfnewidiad gorhotìus hwn gymmeryd lìe, y mae arnaf oíh i'm c) d-genedl orphwys ar y gwastad- edd, heb ymgeisio am esgyn ì fynydd cribog gwy-bodaeth a dysg. Ym mhale y mae yr Awdiau cywrain, a'r Darlithau dysgedig ar DdirwestP Y mae genyf ganmoliaeth mawr am eich tueddfryd chwì at gael y cyfryw bethau ym mlaen; ond ym mha le y cwsg fy Mrodyr Dirwest- awl ?—Dowch, ac ymgeisiwn am fod yn hyddysg yn y Ceitýddydau Breiniol— myfyried rhai ar gylchoedd eäng y byd- oedd uwch ben—cyfoded athronwyr yn Nghymru y synai y byd wrth eu dawn— a phynucied ereill eu mydrau penigamp wrth rodio ary twynnes y deflry y dyflryn wrth eu cân. Y mae Môn yn enwog am ei Goronwy—ac Arfon am eiThal- iesin—a Chymru amei Haneurin Gwawd? rydd, Poët laureat un o'i Breninoedd gynt; ond yn awr y mae yr urdd wedi ei cholli, er nad yw y ddawn wedi ei cliladdu. Yn awr ni chymmeradwyir ein Beirdd mwy a chrechwen gymmeradwyawl yn nghornel y tafarndý; o herwydd y mae Dirwest yn tra-rhagori ar y oryfeillachyno ; ac nid yw meddwdod chwaith (yr hwn a wnaeth ein Beirdd yn ddìareb) yn alluog i guddio eu dawn, ac i anrheithio eu cynneddfau j o herwydd ar liniau Dirwest hwy a ganant yn fwynach nag erioed. : . ' Yn awr, goddefwch i mi, trwyeich oflferynoliaeth chwi, Syr, gynnyg y gwobr canîynol i sylw eich darllenwyr aiddgar ei dodiawl; sef, y Llyfr a elwir Cowpers Poems, am y Cyfansoddiad Prydyddawl desüusaf ar " DDIRWEST." Yr ẅyf yn amcanu gadael pob rhyddid o barth dewis y mesur,, (oddigerth hyn o eithriad, na byddo ar rai o'r mesurau gwael a sathr- edig sydd wedi eu llygru trwy fynych aiferiad at bethau islaw gylw) oherwýdct bernir y gwaith yn hollol with deilyngdod y drychfeddyliau, ac ystwythder yr iaith. Hefyd, anfoner y cyfansoddiadau yn' ddi-drauf, cyn, neu ar, y dydd cyntaf o Fai, 1837, wedi eu cyfarwyddo, *' To A. B. to the care of Mr. Thos. 'Ikomas, Printer, Cliester, o dan £fug enw, a'r gwîr enw o dan sel, ac yn ol y feirniadaeth dychwelir y llyfr i'r ennillwr. Caradogt. [Byddai yn dda genym pe byddai în cyf> eillion sylici ar y cynnygiad ncfìôdo' eiddo ein Çohebydd; ac os bydd idip , A$qRAFJFWY.rj A CHYHOEDDWYD GAN THOMAS THOMAS, CAEULLEüN. L ^ Ar Ẃerth ýno gan J. a J. PARRY, Eastgate-street, lley maepob Goh«biaeth i'r Cjhoeddwr i'w danfon, yn ddidraul. *