Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

m^ SEREN DDIRWESTOL ™ nathr ffrwyth yr Yspryd yw cariad, Uawenydd, tangnefedd, hirymaros, cymmwynasgarwch, daioni, flydd, addfwynder, dirwest. Yn erbyn y cyfryw nid oes ddeddf." Galat. t. 22, 23. Rhif. 1.] IONAWR, 1837. [Pris lc. "Ac fel yr oedd Faul yn ymresyma- am gyfiawnder, a dirwest, a'r farn a fydd* FfelLc a ddychrynodd." Actau xxfv. 25. Y mae cynnwrf mawr drwy y ŵlad yn y dyddiau hyn yn achos Dirwest: a siaredir ac ysgrifenir llawer yn zelog a gwresog o'i hlaid ac yn ei erbyn. Gelür cyffelybu y wlad yn yr amser hwn i Ffelix a Panh Tra y mae y wiad yn ei llygredigaeth, a'i harferien drygiotiusr yn eistedd ar esmwyth-faingc gloddest ac anghymmedroldeb, y mAiC pleidwyr moesoldeba ihinwedd yn gaeth o'i blae» rnewn diystyrwch a gwawd. Yn awr, wedi iddynt gael cenad i ntteh drostynt eu hunain,—y maent yn ymddiddan mor wresog, ac yn traethu mor hyawtjl» am 'gyfiawnder, a dirwest, a'r farn a fydd/ nes peri iddi ddychrynn. Y mae Dirwest yn destyn a# y preg- ethwyd llawcr arno er oesau cyntcfig y byd. Bn prophwydi a rhai santaidd— bn angylion y nef—îe, a bu Angel mawr y Cyfammod ei hutì, yn pregethu ar Ddiricesf. Nid oedd Dirtcest yn destyn rhy isel gan Bcn coronawg gwlad fudca,—y rfoethafo feibion dynion, sef Solomon, i dracthn arno r ' Na fydd ymmysg y rhai sydd yn meddwi a'r win,ymmysg y rhai glytbion ar gig ; canys y meddw a'r glwth a ddaw i dlodi. í bwy y mae gwac ? i bwy y mac ochain ? i bwy y mae cynnen ? i bwy mae dadwrdd? ac i bwy y mae gwelíau heb achos ? i bwy y mae Hygaid çoclnon ? i'r neb sydd yn nros wrth y gwin; i'r neb svdd yn ýmofyn am win cymmysgedig. Nac edrych nr y gwin pan fyddo cocb, pan ymddangoso ei îiw yn y cwpan, pan ymgynhyifo yn iawn: yn y diwe.dd efe a frath fel sarph ac a biga fel y neidr. Gwatwarus yw gwin, a therfysgaiddyw diod gadarn ; pwy bynag asiomir ynddi nid yw ddoetlu' Bu Faul hefyd yn ymresymu am Ddirwest, nes synu a- dychrynu ei wrandawyr diofal. Yr Apostol enwog hwn a farnai yu gyro^ mwys gyfsif Dirwest yn un o ffrwythau. yr Ysprydj yn y gadwen ardderchog.hon, sydd a phob link yn werthfawrocach. na'r aur, ac yn fwy dymunol na'r jaspis, a'r cwrel^ a'r holl feini disglaer ynghyd. Y mae Dirwest hefyd yn tryloywi yn ar- dderchog: ' Eithr Ffrwyth yr Yspryd, (medd Paul) yw Cariad, llawenydd, tangnefedd, hir-ymaros, cymmwynas- garwch^daioni, ffydd, addfwyndcr, dir- west; yn erbyn y cyfryw nid ocs-ddeddf.' Y mae Meddwdod wedi hyny yn caçl ei restru ganddo ymhlith y pechodau mwyaf ofnadwy, a gweithredoedd duon. y cnawrf : ' Amlwg yw gweithredoedd. y cnawd, Tór-piiodasan, godineb, aflen- did, anlladrwydd......►., Cynfigenau, llòfruddiaeth, meddwdódy cyfeddach, a chyffeîyb i'r rhaî hyn am y rhai yr wyf yn rhag-ddywedÿd wrthych, megys ag y rhagddywcdaîs na chaiff y rhai sydd' yn gwneuthur y cyfryw belhau etifeddu teyrnas Dduw.' Y mae Dirwest y fath nad oes gan yr Iehofah sanctaidd yr un ddeddf yn ei etbyn ; ond sylwer y mae mcddwdod a chyfeddach y cyfryw rai ag sydd yn cau yn dragywyddol byrth Gwynfa o*h bluenau, yn ein gyru î ardaloedd tywyllion Gehena, ì farw byth dan afàelion ded'df gyfiawn a da.. Pallai amser i mi olrhain yr areithiau cywrain a'r cynghorion deffrous, a'r esiamplau godidog, sydd yn ein hannog at Ddirwest o fewn corph yr Ysgrythyr Lân.—Etto, nis gallaf lai na phrofi yn y lle hwn fod Angel mawr y Cyfammod ei hun wedi bod yn pregeîhu ar Ddijr-