Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ẃîlrííítJö AMDDIFFYNYDD Y FITDD a'r iOMO WBSLBYAIOO, YN EBBTN ^mnfflẁiiŵim ^lriìnmjr ftttttihiitiaEtlj tòpraltóìtol. Ruip 2.] 1854. CILGWTHIAD I AIL YMOSODIAD Y PARCH. H. HUGHES (TEGAI.) Tybiasom y buasai yr hyn a ddywedasom o'r blaen yn ddigon er dangos i Mr. Hughes.ei fod yn adeiJadu ar dir drwg ; ond gwelsom ei fod yn gwingo eto; er nad yw yr oll a ddywed ond ailbaeriadau, heb gymaint a cbynyg prawf- iadau. Rbydd i ni y credit o fod yn Uawer mwy boneddig- aidd y tro diweddaf na'r troiau blaenorol yr ymddangos- asom trwy y Wasg yn y ddadl hon. Buasai yn bur fodd- haol genym pe y gallasem dalu yr un compliment iddo yntau ynol; ond y mae yn ofidus genym orfod dyweyd nas gallwn, am fod ei ysgrif ddiweddaf yn y "Dysgedydd" mor Sawn o sophistry, haerllugrwydd, camddarluniadau,a gwag-ymffrost bunanol ag a ysg'rifenwyd ganddo ef, na neb arall erioed. Nid oblegid analluogrwydd i ymafaelyd âg ef ein hunan y cymerasom i mewn ohebiaethau ein cyfeillion, fel y caweled cyn y rhoddwn heibio ; eithr er mwyn rhoddi iddynt gyf- leusdm i ddangos eu hocbr o du y gwirionedd. Ond awn yn mlaen at ei lyfr. 6 "Y mae yma un egwyddor bwysig na ddaeth hi, fel yr ydym yn casglu, erioed i feddwl W. R. Dyma hi, cysylltiad y Weinidogaeth â'r Eglwys. Cymer yr ymosod- ydd yn ganiataol mai dau allu hollol ar waban oddiwrth eu gilydd yw yr Eglwys a'r Weinidogaeth. Dyna rtìewn effaith fel y mae y Wesleyaid yn deall y pwnc," tudal. 9. Ië, Mr. Hughes, a dyna fel y mae Annibynwyr hefyd yn deall y pwnc, ac yn eu osod allan, pan fyddo hyny yn ateb eu pwrpas, pan y byddont yn pregethu mewn ordeinadau ar ddyledswyddau gweinidog ac eglwys. Y mae H. H. wrth