Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ottupmmL ir orarauB®. 'Tan OJygìad Gwemidogioíj yr Eglẁy» Sefydíedig. Prts TAIR CEINIOG, RHAGFYR, ÌS22. CYNNWYSUD. Tudal, Bucheddàü Enwogion yr Egewys,—- Argîwydd Cobham 49 Y Gwr o Eíhiopia .,...^.,......,....•.,*...»,.,.,.. 52 Eglurhad ar Mat. kxiii, 5. c..........................',. 54 Âm halogiad y Sabboth v.«*. M. ••« •... *.............. 55 Hanesy Mor-farch .•..»*►..........,.....»,........ 57 Barddonîaeth. Arwyrain i'r Eryr ,.»,...........■..........*........ 62 Emyn Nadolig.....,,.............,...,.,..,,...., ib. BeddArgraph .............*.....,..,.,.,.,..,..,, 63 Byrr Hanes yr Ystorm ddrweddar %./... ,............., ib. Annerch yr hen Flwyddyn at ddariienwyr y Cyfaill ,,..,. 64 BALA: ARGRAPHWYD AC AR WERTH CAN R. SAUNDERSON ; At yr hẁa yr ydys yn deisyf i bob llythjír at y Cyhoedd wyr (yn âdìâoll) gael ei gyfarwyddo, lo ©> {© ®> rS @1 ©> i® á> lo ft ®> 10 ©> 10 Í0 0> 1© @> (0 ®> ío ©> lo ©> ®> 10 ©> lo ©> 10 ©> 10 ©> ©> lo- ©> Í0 0> lo 1Q ©> 10 ©> (0 ©>