Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CERBYD CERDDOROL. " Cenwch fawl yn ddeallus." Psalm xlvii. 7. " Pa fodd y gallaf, oddieithr i ryw un fy nghyfarwyddo ?" Act VIII. 31. Rhif. 2.] AWST, 1860. [Cyp. I. TRAETHAWD AR ELFENAU CERDDOMAETH. (Parhâd o tudalen 2.) Dylasai yr adalaw yn yr anghraifft olaf ar tudal- en 2 fod wedi ei gysodi wython yn uwch ; fel hyn,— -©- _____ !___: -©- _____ -© Os defnyddir allwedd g yn lle allwedd c i'r cydranau cano!, yn ol yr arfer gyffredin, bydd yr un seiniau fyth, yn yr holl gydrauau yn cael eu hysgrifenu fel hyn :— Gwelir mai y sain a gynnrychiolir gan y pedwar nod uchod yw y c a ysgrifeuir ar orlinell rhwng erwydd yr alaw âg erwydd yr îsalaw, yr hyn a ddangosir yn eglurach eto fel hyn,— e_ -©- -c, y ganol sain. Prifalaw. Adalaw. Cyfalaw. wython yn uwch nag y cenir o. Isalaw. ____: -©- X5~ör__cr -©- __3I Dygir allwedd gwahanol i'r un a fyddo ar ddech- reu dernyn cerddorol i m'ewn weithiau er mwyn gochelyd yr annghyfleusdra o luosogi gorlinellau, megis yn yr anghraiät yma,— '..... ^ ^ Ä 3-e- :______^__xi ©—^--©—r-i—e ö~ n_x_û: -© ___l_e_e_Q l _Ì_fe__feaiÉ tfc ^__-_-^ û.—c Y mae y dull yna yn fwy golygus a hwylus na phe ysgrii'enid yr holl symudiad mewn un ailwedd, pa un bynag o'r ddau a fyddai, yr hyn sydd eglur oddiwrth a ganlyn :— Yn allwedd F. 3Î ____. -©- ©- _____ CT ____ -©- £__ ÍÌ£ê£ -©- rçzp Yn ailwedd G. Yr achos fod allwedd c yn myned aìlan o arfer- iad yw, am fod yn hawddach cotìo sefyllfa y seiniau mewn dau o allweddau nag raewn tri neu bedwar; a'r rheswm dros ysgrifenu y cyfalaw wython yn uwch nag y cenir o yw, er mwyn arbed yr anughyf- leusdra o ddefnyddio gorlinellau dan yr erwydd. Gellir amgyffred ar unwaith pa nodau neu radd- au s'yn cyfateb i'w gilydd o ran sain, gyda phob un o'r allweddau drwy sylwi fod y gouol-sain , c, yr hon a orynnyrchir drwy 256 o gynhyrfiadau mewn eiliad yn caeì ei chynnrychioli gan y pedwar nod canlynol,— 9J 3- Ö-ääf Alaw. Adalaw. Cyfalaw. -©- Isalaw. -©- ©- 33Î -©- c c c Yr un sain. Yr un sain. Yr un sain. Ond gellir ysgrifenu yr un symudiad yn allwedd g wython yn uwch nag y bwriedir iddo gael ei ganu, heb ddefnyddio dim ond un orlinelì îslaw, ac un uwchlaw yr erwydd trwy wneyd defnydd o'r arwydd 8, Sva, neuSwf, a'r llinell hon-^^wwwyngyssyllt- iedig; felhyn,- #-• __£ ft£ _-U_. =*Of ___=t Fe allai y dylid crybwyll, er mwyn yr efrydydd a ddymunai dalu syíw i gerddonaeth yr henafiaid, yr arferid allwedd c ganadynt weithiau ar y llinelí gyntaf, fel soprano ctef, ac ar yr ail fel mezzo áop-