Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AWDWR Y "CERDDOR GẀREIDDIUL," "ORGAN Y PLANT," &c« TIIAETHAWD AH ELFENAU 1AETH. CYNNWYSIAD. CEEDDOR- I ANTHEMAU A DARNAU CYSSEGREDIG. Tcd*ü VI. VII.- vm. Pesawi». I.—YrErwydd......,............. ..... IL—Yr Allweddau..................... IH.—Dyrchaíiad, Gostyugiad, ac Adferiad Nodau............................ IV.—Y Raddfa Drydonawl.............. V.—Y Raddfà Oslefol..................... Cyfryngau..................,....... Perthynas beroriuetiiol Seiniau y Baddfa Mydr (llhgthm) .................... Y Corfau Rhy wiogi............... Y Corr'au Taigrwn . .............. Y Corfaû Crych-ddisgynedig.. .... Cyfarwyddiadau i gyfansoddi at Ityddiuith >....,.............. IX.—Çyfanàoddiad Aiaw.................. X.—Cynghanedd................ ,...... Y Cydseiniaid.................... Yr Anugiiydseiniaid.............. Defnyddiad Trwyddedol yr Au- ughydseiniaid................ 1. Ya Estyuoî................ 2. Yu Drawsíynedol............ 3. Yn Addurnol................ 4. Yn Rhaguodol.............. ö. Yu Sawdsafol................ AMRYWION. Änghreifîtiau i'w cynghaneddu .............. 8 Yr un anghreiífríau wedi eu cynghaneddu 20,32,44 Nodiadau &c....................20, 21, 32, 30 TCDALEW. Cyfodwch, bendithiwch" T. Jones....... 15 I "DowcÜ at Iesu " Trefnedig gan T. Jones .. 4 ì Gwahoddiad. James Davies, Trelech ........ 38 j "Rho'wn oll lawen floedd." G. F. Handel .. 12 Trümpet. W. Dixon...................... 57 j ^ Cydgan Gorfoleddus. J. Davies, Llanarmon a T. Jones...........................,,. 22 j DARNAU AR AMRYWIOL DESTYNAU. jDernynatwasanaethyrYsgolSabbathol R. W- 26 \ Deuawd i'w ganu mewu Cwmpeini. T. Jones 7 | ''Dewch gydâ mi." Nelham................ 30 j "Daw, cadw'u Brcnhines." T. Jones........54 j "Gwelì y w doeihineb.".................... 7 ] "Trigojion Prydain enwog." Dr, Caìîcott .... 3 j "Yu mlaen, yn miaen â ui." S. Webbe...... 37 TONAü CYNNÜLLEIDFAOL. I Annogaeth. M. 8, 7, a 3. Ieuan Alaw ....., 41 56 ÜÒ 2ü 30 17 43 Beiìiania, M. B, (BuddugoD T. Hugh.es .. Bìaenffrwyth. M. 8, 7, a 4. Elizabeth Lloyd .. Buddugoliaeth. M^ 5, 5, 6, a 5. T. Griffîths .. Cranion. M. B. D. J. Morris, Newmarket . Datguddiad. M. B. II. Jones, Ysceiíiog .... Dysgwyliad. M. 8, 7, a 4. D. Nichoìas ___ Galwad croesawys. M. 8 a 7: 4 llia. S. Nuttal Gìàu Afan M. 8 a 4: 6lìîu. T. Griffiths .... Heddweh. M. C. (Buddugoì). T. Evans..., 64 Lianddanìel. M. 6, 4, a 6. It. Wilìiams___ Î9 Mynydd Seion. M. 6, 4, S, a 7. R. Hughes . 31 Rhagorfraint. M. 7, 6, a 7. J. Davies ....... 18 Sardtnia. M, 8au: 4 llin, J. Jones........41 Syndod. M. B. J. Roberts___............ 42