.-^Ä^C^S^ Sl ÜIp SB' ip |p a. ii Rhif I... Pris Ceiniog a Dimai, ABERYSTWYTH: ARGRAFFWYD GAN D. JENSINS, HEOL FAWR.