Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

'..«..'-. :. ■ri. *7 TRYSOIIFA EFAN^Yl^ÁÎDD,^^^^^ AM A^^^ÍS t^j CHWARTER Y GWAiWÍYI^ 1805 >ẃŵ —«aSSä>e^ ^ŵ bregethu CriJ'; _ HAN o gommifiwn Crifti'w wrth ei deftun, a cban ei fod cf yn' L\-apoftolion oedd, bod iddynt arfer dilyn ci deftun, tramgwydd- Sregethu'r cfengyl i bob creadur; ent hefyd wrth ci bregethau, yr yroeddhyny yn cynnwyspregéthu oedd yno hefyd Iawer ò rroegiaid Crift croefhoeliedig yn uhîg a dU • a'g oedd yn philofophyddion dyfg- gonol Waredwr i bcchaduriaìd; edtg, ag nad oeddent yn edrych ar gan draethuam ogohiant ei Beifon, ei athrawiaeth ef ddim yn well nâg harddwch ei fŵyddaú cyfryngol, ýrifydrwydd, ffolineb a gwallgof- çîigonotrwydd ei aberth, rhinwedd- rwydd; etto ni wnai Paul adaei au ei wa'cd, cyflawnder ei ras, a\ Crifr, allan ò'i brcgethau i*r dyben V gwaith eí Yipryd, &ç. p blegid foddloni neb rhyw o'i wrandawyr, iefu Grift yw fwm, fyíwedd, a go- gari wypod os rhynga efc fodd dyn- goniant yr efengyl, am ba achosỳ iòn yn y pethau hyri nabyddai efe gelwir hi efengyrCriíì. was i Grift, am hynný nì farnodd Bu apoftolion Cfift yn dra yni- ef wybod dim yn cu pl'ith ond Iefu drechol, diwýd, a ffyddlon vn uf- Griíia hwnnw wedi ei groefhoelio. .. uddhau i gommifìwn.cu Hathraw, ,Nid ymofod yn fyrbwyll ond bar- yn pregethu edifeirwch a niaddeu- nu'n bwýllog ac yn arafiidd a ánt pechcdau yn ei'enw ef; trwy- wna'eth. Paul, mai Crift a .: groes ddo cf yr oeddent yn pregethu roá- cedd yn wrthddrych i'wbi'ogethu; ddeucfnt pechodau i ddyniön, gan eiftcddodd i lawrabwrioddy draul,. öíyftio raai' trwyddo ý cyfiawnheid pwyfodd ý matter megís m< m clo- pob ùna gredai ynddo. Yroeddcu tianau, á gẁélodd yri egiur fod hathiawiaeth'•'yri hollol gyfon â Crift yn y weinidogaeth ýn pwyfo chyfgodau deddf Mofes, a rhagfyn- i'r llawr bob peth arall, ac nad oedd cgiadaü'r prophẃydi, Ye,ni ddyẃ- pob peth arall o'u gofod yrighyd edent ddim yn amgen nâg. a lafar- ond fothach, ûs, a gwegi, i'w cyid- odd Molès a'r propnwydi o^r blaen,' maru iddo ef. Nid ei anwybodaeth ý dyoddefai .Crift, ac ỳ byddai yn' o bcthau éraill a whaeth iddo dder- gyntaf o adgyfodiad y meirw, &c chafu a dewis Crift o'u blaen, nag . Pan • aeth Paul gyntaf i Corinth i ê, ond yr oedd yn gwybod am ddyfg ^regethu,fwm ei weinîdogaeth oedd, ŷn ei hamrywiol gahghenáu ; iéith- farw o Griftidros-einpechodaii nì, oedd, philofophi, traddodiadau'r a'i gladdu a'i gyfodí yìrydydd dydd, luddswon, ac yfgriferiadaû'r poct- a hyn oll yn ol yr.yfgrylhurau. 'Ac au cenhedlig, oeddetjt adnabyddus; cr fod yu CorintH la\f'ero Iuddcw- iddo, etto ni farnodtl cldipyngy-i?t- «n rhag.faniHyd yn tramgwyddó mwysi'rgadaif-'ymadroddondOrift; *ÿ^szz<rf j;~â9. J&í ì/tTh'?Z&**r C* •Ŵ