Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

i \ \ \ ì ì 11 11 ; < CYHOEI3DIAD CHWARTEROL. Y GWIR IFOBYDD. j JBlftlf*.} C^ttl»ngE]*ÍHAF, tö4Ŵ. [nis6é.j CYNNWYSIAD. ■ i i î Traethawd ar Gariad ............ 9? Yr Indìa Ddwyraraiol ..;...,...... 122 j Dyfodíẃd Uysiau î Brydain Piíwr .. 101 Chiná........................ 122 1! Wildman, y gwenyn wareiddiwr ,. 102 Uaol Dalcithiau A tnerîca . ., . ... "Ŵ22 ] r ' Agerdd fordwyaeth y Tafwỳa.....» 103 Daftarfrynarswydasyn St, Pomingo 122 ' 1 \ Cyfnèwidjad .................... Î04 DaniwaÎR erchyll yu Fíiain|c ... 123 : r f Y ri Newfoundìand .-..,.......,. 104 Llosgiad dinas Haraburgh .«...... 123 ! fiynafiaeti) raygu tobaco .......... 105 Danitìl Oood, y Uofrudd...';.,...'.. 123 1 1 < Cwn Tweedsmuir.„..,.,......... 105 Saethu at y Frcnines . S......... 123 j Habas Argîwydd Esmouth .-----... 1ÖS Triôedd .......-----......... . . 123 Anarohitó Llywydd yi Alwysen iV Liythyr at Oîygydd y Gwir Iforydu 124 Frodyr ...........y.»....___ 108 EÎHteddfod y Fenni.........'.,.,., 124 ' Rhyfel y Saint............_____ ]11 Ffcrdd ì derfynu dadl Bedydd ... 124 ■ Lìythyr oddiwrth y by w at ŷ .tiarw ì .14 Pethau o werth eu gwybod....... 125 1 ■ Efirithlau oerni ar hir fyWyd....... 115 Cig moch Ameríca.............. Î25 Y mae yn aumbosibl , ....... v... i 15 Ffordù i wŷbod hyd y dydd a*r nos 125 Hanes y Gwir Iforiaìd............ 116 Cylchdrẁd y Tymhorau........., 125 ji ^ Cyíarfod Chwartero'í Dowlais...... 117 Ail sdeîîadu Paìas Kinmei ........ 125 Cyfarfod Chwarteroi Talaeth Gweut 118 Ceuííordd y Tafwys....______... 12S Cyfarfod Darlithiol .............. Î18 Rhvddfynedfa trwy y Mor Coch. :, . 125 r ^ Ail Gytchwyl Cjfriafa Gwenynen Ceffjjsyti hynod.-----,.....?., . . . 125 Gwent........,.,.,.......,- . ÌÌ0 babduonjaeth. r ' i! • Angladd Iforaidd,........,,,. ,. 119 Bedd fy Maia ..,...«,.,'...... i-26* ATERÌON. Anerch yr Awdwr i'w Prawd Jl $ Ateh î ofyníad Pẃado ..... 120 cystuddiol Dewî ab Siencin.. 126 ^Ateb i ofyuiad E. J,.......... 120 Ër eoffadwriacth am y Parchedig ii í" Ateb í ofyniad P. A. .... ..... 120 John Ereese ..............127 Cvfarföd Chwarterol Taia»:th Dyfed 121 Aâmnnaç 1842..............___ 128 jl YâemÀg ___. .V,...,............ 121 Collf; roiad Hfcnnah Hobfii^!......1 28 ! 5- Marwolâeth D«c Orlcans ........ 121 Marwoìaoth ..,,.,..,...,...•,.-,.. 128 ■' ij > 1 i CAERFYBBBIN, ARGEÄFPWYD, ÔAN JOSIAH TîiOMAS JONES, Á. B. ü. SẂYDDFA Cf#RO.N I-ROS UNDEBIAETH GWRECS.Uí.