Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

á*tẃìi»garettíttatöb. Rhif. 4.] EBRILL, 1827. [Cyf. I. DIFYNIAD CORFF DYN. AM YR YSGERBWD. yR hyn a eilw difynwyr yn ysgerbwd yw cydgynnulliad neu gydglymiad o holl esgyrn corfF dyn, neu eiddo anifeiliaid, wedi tynu ymaith y cnawd, a'u cadw ynghyd naill ai trwy eu rhwym- ynau anianol, neu gyssylltiadau gwneuthuredig; y mae gwahan- iaeth y sylwedd a gyssyllta ÿr esgyrn wedi gosod syìfaen i bennodi dau fath o ysgerbwd, un yn anianol a'r llall yn wneu- thurol. Rhanir yr ysgerbwd yn gyíF- redin i dair rhan, sef y pen, y paladr-gorfF, afr eithafion. Y mae y pen yn cynnwys y siol neu ybenglog, a'rgwyneb. Y benglog sydd fath o flwch esgyrnaidd, wedi ei ífurfio ag wyth asgwrn, y rhai hyn ydynt y talcenol, y gwegilol, y ddau ystlysol, yddau arleisol, ygei- nglun, a'r esgyrn gwagrluniadol. Y mae y gwyneb yn cael ei íFurfio â chydgyssylltiad o am- rywiol ddarnau, pa rai gyn- nwysir yn y ddau benaf a elwir y genau, un o ba rai sydd oddi- uchod, a'r llall oddisod. Y raae yr un uchaf yn cael ei gyfan- soddi â thriarddeg o esgyrn, sef y ddau fochol, y rhai ydynt y mwyaf a'r rhai yn briodol a ffurfiant asgwrn uchaf yr ên, %i asgwrn y trwyn, y ddau a elwir yn gyfl'redin yn esgyrn y THE áFfnttüg mm&tímt. No. 4.] APRIL. 1827. [Vol. I. ANATOMY OF THE HUMAN BOD\r, OF THE SREI.ETON. WHAT anatomists call a ske- leton is the assemblage of all the bones of the human body, or, of those oF brutes, stript of the fiesh, and kept together eitherby theirnaturalligaments, or by artificial joinings; the diflcrence of the subslances which join the bones has laida foundation for distinguishing two kinds of skeletons, the one natural and the other artificial» The skeleton is generaîly di- vided into three parts, viz. the head, the trunk, and the ex- tremities. The head comprehends the cranium and the face. The cranium is a kind of os-. seous box, formed of eight bones, these are the frontal, the occipital, thetwo parietals, the two temporals, the sphenoide, and the ethmoide bones. Thefaceis formed of the as- semblage of several pieces, which are included under two principal ones called the jaws, one of which is the superior, and the other the inferior. The snperioriscoraposedofthirteen bones, viz. the two maxillaries, which aye the largest and j>ro7 perly constitute the superior jaw bone, the two bones of the nose, the two zygomäíic, com- monly called the cheék bones,