Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

üHtiŵsg' &euiuaíîẃ* Rh. 1. Ion. 1827. Cyf. 1. GOLWG GYFFREDINÔL AR Gorff Dyil, mewn ffordd o arweiniad i mewu i Ddifyniad. JL UAG at adnabod athrylith a gaHaoedd gweithiwr, y mae yn angenrhaid ystyried ei weith- redoedd: yma y gallwn íFurfio y dyb g-ywiraf am fawredd ei cldybenion, a chadernid ei waith. Efelly y mae gydâ golwg ar y Creawdwr ac ei weithredoedd rhyfeddol; wrth fyfyrio ar lyfr mawr y gread- igaeth yn unig, yr ydym yn gatlu darllain priodoliaethau y Bod goruchel. Pwy dros funud a all edryeh ar fawredd y greadigaeth, heb gyfaddef hollalluawgrwydd ei Haw7dwr1 Yr ydym yn can- fod ei ddoethineb yn y péirian- waith a'r drefn sydd trwy_ y cwbl; pan y mae y cyflawn- der, â'r hwn y mae efe yn toi y ddaear, er diwallu anghen- ion a chysuro ei blant, yn profi ei haelioni mawr a'i gar- ìad at ddyn. Y mae yr ystyriaethau hyn o angenrhaid yn tywys dyn at wir dduwioldeb ; y mae efe yn teimlo ei ymddibyniad fel ag y mae efe yn mesur gallu ei Dduw; y mae ei ofn parchedig yn gyfateboi i'r doethineb a ddatguddia efe yn neddfau y greadigaeth; efelly hefyd y jfamtiö mnmim. No. 1. Jan. 1827. Vol. 1. A GENERAL VIEW OF THE Human* Body, by way of an intro- duction to Anatomy. X 0 know the genius and pow- er of an artist, it is necessary to study his works: here we can best form a true opinion of the greatness of his designs, and the ability of his execu- tion. So it is with respect to the Creator and his wonderful works; in contemplating the great volume of the universe alone, do we read the attributes óf the supreme Being. Who, for a moment, can be- holdthewnmensity ofcreation, without owning the omnipo- tent powerof its Authorl We see his wisdom in the mechan- ism and order which pervade the whole; whüe the abun- dance wiih .which he strews the earth, for supplying the wants and comforts of his chil- dren, proves his great munifi- cence and love for rnan. These considerations neces- sarily lead man to a pure de- votion; he feels his depen- dence as he measures the power of his God; his rever- ential awe is proportionate to the wisdom he diseovers in tl^e laws of creation ; and his gratitude flows in a like abun-