Skip to main content

*■ —4« «u Miur. 4. Y GWBON ODYDDOL, w Cyfeillgarwoh, Cariad, a Grwirionedd." EIBIISIJL, 1840. CYNNWYSIAD. Anerchiad at yr Odyddion.... Càn i'r winwydden........... Hanes Gwilym Pen.......... Gaersalem.....*............. Y Negro...................'.. Marwnad Thos. Head, C. L. D. YTrtChyfaill................ Gwyr yr Adgyfodiad.......... Odýddion Caerfyrddin........ Rhyfeddod.................. 0 wen Owens................ Yr Hynlief................. Gair neu ddau o wirionedd..... Y Morfil.................. Tudal. Tndal. 97 Gwisg*..................... 120 99 Cread Gloa Ilaiarn............ 121 99 Gwroldeb Brytanaìdd.......... 122 104 Ymdaith Odyddol Cyfeillgarwch . 124 106 Creulondeb at anifeiliaid ....... 124 108 Gwybed tanllyd Jamaica....... 124 109 Hela Liew.................. 125 112 Ymddangosiad drychiolaethol___ 126 113 Cyfrinfa St. Illtud ............ 127 113 Cytrinía Gwiîym Hopcyn ...... 127 113 Engiyn i'r Gwron.............. 127 117 Priodasau.................... 127 118 Genedigaethau................ 128 119 Marwoìaethau................ 128 PONTYFON: ARGRAFFWYD, GAN JOSIAH THOMAS JONES, P. G. CYFRINFA PARADWYS. —«*««►*<+>— •&*:--- AR WERTH YN Möl CYFRINFA BERTHYNOL I UNDEB MAÎíCÊINION, YN NGHYMRU. I* PRIS CHWE' CHEÎNIOC&,